1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Žaisk VIKINGLOTTO PLIUS „Perlas Plius“ taškuose, gauk „Milka“ šokoladą dovanų“ - (toliau – akcija) vyks nuo 2018 m. spalio 18 d. iki 2018 m. spalio 31 d.

1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius)

1.3. Akcijoje dalyvauja visi pirkėjai akcijos laikotarpiu įsigiję bent vieną „Vikinglotto PLIUS“ bilietą „Perlas Plius“ taškuose.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos prizai ir laimėtojų nustatymo tvarka

2.1. Akcijos prizas – pieninis šokoladas MILKA DAIM su migdolų ir karamelės gabaliukais (100 g). Akcijos prizų kiekis ribotas.

2.2. Jei pirkėjas perka 2 (du) „Vikinglotto PLIUS“ bilietus, jam priklauso 2 prizai ir t.t.

3. Akcijos prizų išdavimo tvarka

3.1. Prizas atiduodamas tame „Perlas Plius“ taške, kuriame buvo pirktas „Vikinglotto Plius“ bilietas. Žaidėjas turi atsiimti prizą to paties apsilankymo metu, kai perkamas bilietas.

3.3. Neatsiėmus prizo tuo pat metu, kai perkamas bilietas, žaidėjas netenka teisės į laimėjimą.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

4.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu akcijos laimėtojai, prieš suteikiant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti akcijos organizatoriui teisės aktuose numatytus duomenis.

4.3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.