Akcijos „Laimingi savaitgalio žaidimai”

TAISYKLĖS

 

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Laimingi savaitgalio žaidimai” (toliau – akcija) vyks vieną savaitgalį (detalizacija žemiau). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).

  • Nuo 2020 m. rugsėjo 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. rugsėjo 27 d. 23:59 val.

1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).

1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu (nurodytą savaitgalį) pirkę bent vieną loterijos „5X“, „Dviguba Sėkmė“, „Ledinukas“, „Rieda kauliukai“, „Kaubojus SUPER herojus“, ir „Retro birža“  bilietą interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZLOTO“ ir yra pasitvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y. akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos turinys

2.1. Akcijos dalyviui bus grąžinta pinigų suma, lygi akcijos laikotarpiu, kuris apibrėžtas šių taisyklių 1.1 punkte, interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZLOTO“ esančių loterijų 5X“, „Dviguba Sėkmė“, „Ledinukas“, „Rieda kauliukai“, „Kaubojus SUPER herojus“, ir „Retro birža“ bilietams įsigyti išleistai pinigų sumai, jeigu visi to paties akcijos dalyvio įsigyti nurodyti loterijos bilietai nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo. Jeigu vienas ar daugiau iš akcijos laikotarpiu (nurodytą savaitgalį) įsigytų nurodytų loterijos bilietų laimės bent vieną loterijos laimėjimą, akcijos dalyviui jokia pinigų suma pagal šią akciją nebus grąžinama.

3. Dalyvavimo akcijoje sąlygos

3.1. Žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu iš internetinės svetainės www.loto.lt skiltyje „BLITZLOTO“ nusiperka bent vieną loterijos 5X“, „Dviguba Sėkmė“, „Ledinukas“, „Rieda kauliukai“, „Kaubojus SUPER herojus“, ar „Retro birža“ bilietą ir yra pasitvirtinęs asmens tapatybę.

3.2. Jei akcijos metu bent vienas žaidėjo įsigytas nurodytas bilietas buvo laimingas (laimėtas piniginis prizas), toks žaidėjas toliau nedalyvauja akcijoje ir pinigai už visus akcijos laikotarpiu (nurodytą savaitgalį) įsigytus nurodytų loterijų bilietus nėra grąžinami.

3.3. Pinigai už akcijos metu įsigytus nurodytų loterijų bilietus, iš kurių nei vienas nebuvo laimingas (nelaimėtas joks piniginis prizas), žaidėjams bus grąžinami per 5 darbo dienas, grąžinamą sumą pervedant į žaidėjo piniginę svetainėje www.loto.lt.

3.4. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

3.5. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo dienos svetainėje www.loto.lt

4.2. Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.