1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
1.1. Akcija „Kasdien žaisdamas už 30 Eur, gauk 300 VIP taškų ir pretenduok laimėti žaidimų konsolę XBOX series X“ (toliau – akcija) vyks nuo 2020 m. gruodžio 11 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai (akcijos detalizacija žemiau). Akcijos organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).
1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).
1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu (taisyklių punktas 2.3) įsigiję loterijos bilietų ne mažiau kaip už 30,- EUR ir (arba) didesnės vertės loterijos bilietus iš interneto svetainės www.loto.lt skiltyse „BLITZLOTO“  ir „SUPERLOTO“ esančių loterijų ir kurie yra pasitvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, t.y. Organizatoriui yra žinomas žaidėjo vardas, pavardė bei asmens kodas.
1.4. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir loterijos organizatoriaus darbuotojai.


2. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
2.1. Nurodytomis akcijos laimėtojų nustatymo datomis (taisyklių punktas 2.3), įsigiję loterijos bilietų ne mažiau kaip už 30,- EUR ir (arba) didesnės vertės loterijos bilietus iš interneto svetainės www.loto.lt skiltyse „BLITZLOTO“ ir „SUPERLOTO“ esančių loterijų (kitų svetainėje www.loto.lt platinamų loterijos bilietų pirkimas akcijos rezultatams įtakos neturi ir tie bilietai akcijoje nedalyvauja), kuriuos įsigiję žaidėjai yra išreiškę sutikimą dalyvauti „VIP programoje“. Minėtus bilietus įsigiję žaidėjai kasdien laimės 300 VIP taškų, kurie bus pridėti prie žaidėjo kaupiamų taškų interneto svetainės www.loto.lt skiltyje „Mano VIP taškai“. Laimėti taškai bus pridėti per 5 darbo dienas.
2.2. Nurodytomis akcijos laimėtojų nustatymo datomis (taisyklių punktas 2.3), iš žaidėjų, kurie atitiko 2.1. punkto sąlygas, bus išrinkti trys pretendentai laimėti žaidimų konsolę XBOX series X, kurios laimėtojas paaiškės  2021 m. sausio 4 d.
2.3. Laimėtojų nustatymo tvarka:

Akcijos laikotarpiai

Akcijos laimėtojų nustatymo datos

Akcijos laimėtojams skiriamas prizas

2020.12.11 (00:00-23:59)

2020.12.14

300 VIP taškų.

2020.12.12 (00:00-23:59)

2020.12.14

300 VIP taškų.

2020.12.13 (00:00-23:59)

2020.12.14

300 VIP taškų.

2020.12.14 (00:00-23:59)

2020.12.15

300 VIP taškų.

2020.12.15 (00:00-23:59)

2020.12.16

300 VIP taškų.

2020.12.16 (00:00-23:59)

2020.12.17

300 VIP taškų.

2020.12.17 (00:00-23:59)

2020.12.18

300 VIP taškų.

2020.12.11-2020.12.17

2020.12.18

Pretendentas laimėti XBOX

2020.12.18 (00:00-23:59)

2020.12.21

300 VIP taškų.

2020.12.19 (00:00-23:59)

2020.12.21

300 VIP taškų.

2020.12.20 (00:00-23:59)

2020.12.21

300 VIP taškų.

2020.12.21 (00:00-23:59)

2020.12.22

300 VIP taškų.

2020.12.22 (00:00-23:59)

2020.12.23

300 VIP taškų.

2020.12.23 (00:00-23:59)

2020.12.28

300 VIP taškų.

2020.12.24 (00:00-23:59)

2020.12.28

300 VIP taškų.

2020.12.18-2020.12.24

2020.12.28

Pretendentas laimėti XBOX

2020.12.25 (00:00-23:59)

2020.12.28

300 VIP taškų.

2020.12.26 (00:00-23:59)

2020.12.28

300 VIP taškų.

2020.12.27 (00:00-23:59)

2020.12.28

300 VIP taškų.

2020.12.28 (00:00-23:59)

2020.12.29

300 VIP taškų.

2020.12.29 (00:00-23:59)

2020.12.30

300 VIP taškų.

2020.12.30 (00:00-23:59)

2020.12.31

300 VIP taškų.

2020.12.31 (00:00-23:59)

2021.01.04

300 VIP taškų.

2020.12.25-2020.12.31

2021.01.04

Pretendentas laimėti XBOX

Iš trijų pretendentų išrenkamas laimėtojas

2021.01.04

XBOX laimėtojas

 

2.4. Organizatorius su akcijos laimėtojais susisieks atsiųsdamas pranešimą laimėtojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

2.5. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

2.6. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
2.7. Laimėtojai prizus atsiimti galės per 14 (keturiolika) dienų nuo laimėjimo fakto paskelbimo, Organizatoriaus atstovybėse šiais adresais:
- Vilniuje, Olimpiečių g. 15-1;
- Kaune, Studentų g. 3A;
- Klaipėdoje, Birutės g. 16A;
- Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 45A;
- Šiauliuose, Mickevičiaus g. 2-2.
2.8. Atsiimti laimėtą prizą gali tik pats Akcijos laimėtojas, pateikęs savo asmens dokumentą Organizatoriaus atstovybės darbuotojui. Jei laimėtojas dėl svarbių priežasčių negali atvykti pats, tokiu atveju turi suderinti prizo atsiėmimo sąlygas su Organizatoriumi.
2.9. Prizas negali būti išmokamas pinigais ar keičiamas į kitokį prizą.
2.10. Asmenys, kurie per 5 d. d. kreipėsi į Akcijos Organizatorių dėl laimėjimo, tačiau nuo laimėjimo fakto per 14  (keturiolika) kalendorinių neatvykę į Organizatoriaus atstovybę, netenka teisės į laimėjimą.


3. Baigiamosios nuostatos
3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant organizavimo laikotarpį, informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt
3.2.  Visus šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.