AKCIJOS „Dovanok loterijos bilietą ir laimėk 3 x 100 Eur“ TAISYKLĖS 

Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.      Akcija „Dovanok loterijos bilietą ir laimėk 3 x 100 Eur“ vyks nuo 2017 m. gruodžio 18 d. iki 2018 m. sausio 1 d. 24:00 val. (laimėtojo nustatymo data yra 2018 m. sausio 2 d.). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt).

2.      Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).

3.      Akcijoje dalyvauja www.loto.lt svetainės vartotojai, akcijos laikotarpiu dovanoję kitam (-iems) asmeniui (-ims) (nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jau turi žaidėjo paskyrą, ar jos neturi) bent vieną bet kurios iš loterijų – „Teleloto“, „Vikinglotto“ arba „Eurojackpot“ bilietą, naudojantis minėtoje svetainėje veikiančiu loterijos bilietų dovanojimo funkcionalumu.

4.      Už teisingų savo ir dovanojamų bilietų gavėjo kontaktinių duomenų pateikimą svetainės www.loto.lt vartotojo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.

5.      Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

Akcijos prizas, laimėtojo nustatymo ir prizo išdavimo tvarka

6.      Akcijai įsteigti trys piniginiai prizai po 100 Eur. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš visų akcijos dalyvių bus atrinkti trys laimėtojai, kuriems atiteks po 100,00 Eur.

7.      Akcijos laimėtojai bus renkami 2018 m. sausio 2 d., naudojant atsitiktinių skaičių generatorių, tokia tvarka:

7.1.   Kiekvieną kartą www.loto.lt vartotojui nupirkus loterijos bilietą kaip dovaną (naudojantis dovanojimo funkcionalumu www.loto.lt svetainėje) jo pirkimas fiksuojamas kaip atskiras įrašas. Šie įrašai numeruojami eilės tvarka (chronologiškai pagal dovanojamų bilietų krepšelio apmokėjimo laiką).

7.2.    Laimėtojo nustatymo dieną speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 3 skaičius. Šiuos 3 atsitiktiniu būdu atrinktus skaičius atitinkantys vartotojai yra skelbiami akcijos laimėtojais.

8.      Akcijos prizų laimėtojai bus skelbiami loterijos svetainėje www.loto.lt.

9.      Akcijos prizas – 100,00 EUR – laimėtojams bus pervesti į žaidėjo piniginę, priklausančią paskyrai, iš kurios buvo padovanotas bilietas (-ai) per 14 d. nuo akcijos pabaigos.

10.  Prizai išmokami tik į www.loto.lt esančią žaidėjo paskyrą, iš kurios buvo pirktas dovanojamas loterijos bilietas. Į kitų vartotojų paskyras piniginis prizas negali būti išmokamas. Grynaisiais prizas taip pat neišmokamas.

    Baigiamosios nuostatos

11.  Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojo vardą ir pavardę savo svetainėje www.loto.lt. Laimėtojui nesutikus skelbti nurodytų jo asmens duomenų, jis netenka teisės į laimėtą prizą ir prizas jam nesuteikiamas (o suteiktas prizas privalo būti nedelsiant grąžintas, jei akcijos organizatorius to pareikalaus).

12.  Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

13.  Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.