1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

 1. Akcija „Nieko nelaimėjus, atgauk išleistus pinigus“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2019 m. kovo 2 d. iki 2019 m. kovo 29 d. 19:29 val. Šis akcijos laikotarpis skirstomas į 4 savaites:
 • 1 savaitė, 319 tiražas – 2019 m. kovo 2- 8 d. (imtinai)
 • 2 savaitė, 320 tiražas – 2019 m. kovo 9-15 d. (imtinai)
 • 3 savaitė, 321 tiražas – 2019 m. kovo 16-22 d. (imtinai)
 • 4 savaitė, 322 tiražas – 2019 m. kovo 23 d. – 29 d. (imtinai)

Kiekvieną akcijos savaitę bus renkama po 100 (vieną šimtą) laimėtojų (per visą akcijos laikotarpį bus išrinkti 400 (keturi šimtai) laimėtojų. Akcijos laimėtojų nustatymo datos: 2019 m. kovo 12  d., 18 d., 25 d. ir balandžio 1d.

 1. Akcijos organizatorius – UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
 2. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja www.loto.lt vartotojai, akcijos laikotarpiu nusipirkę ir (arba) padovanoję bent 2 (du) „Eurojackpot“ bilietus vienam tiražui internetu ar naudojantis PERLAS mobiliąja programėle, ir kurie einamojo tiražo metu nebus nieko laimėję. Akcijoje nedalyvauja žaidėjai, vienam tiražui įsigiję tik 1 (vieną) „Eurojackpot“ bilietą. 
 3. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
 1. Akcijos prizai, laimėtojų nustatymo ir prizų išdavimo tvarka
 1. Akcijos laimėtojams (asmenims, sumokėjusiems už loterijos bilietus) bus grąžinta tokia pinigų suma, kurią jie išleido bilietų pirkimui ir (arba) dovanojimui į vieną loterijos tiražą (su tam tikrais ribojimais, nustatytais žemiau), jei nei vienas iš tam tiražui pirktų bilietų nieko nelaimėjo:
  1. Pirkus ir (arba) dovanojus 2 bilietus ir nei vienam iš jų nelaimėjus, grąžinami 4 Eur;
  2. Pirkus ir (arba) dovanojus 3 bilietus ir nei vienam iš jų nelaimėjus, grąžinami 6 Eur;
  3. Pirkus ir (arba) dovanojus 4 bilietus ir nei vienam iš jų nelaimėjus, grąžinami 8 Eur;
  4. Pirkus ir (arba) dovanojus 5 ir daugiau bilietų ir nei vienam iš jų nelaimėjus, grąžinama 10 Eur, t.y. maksimali suma, kurią galima susigrąžinti, jei pirkus ir (arba) dovanojus 5 ar daugiau bilietų tiražui, nei vienas iš jų nieko nelaimėjo.
 2. Akcijos laimėtojų nustatymo dienomis, speciali komisija sudaro sąrašą iš visų tai akcijos savaitei internetu nupirktų, tačiau nieko nelaimėjusių „Eurojackpot“ bilietų ir juos įsigijusių www.loto.lt vartotojų. Į šį sąrašą neįtraukiami žaidėjai, tiražui įsigiję 1 (vieną) „Eurojackpot“ bilietą. 
 3. Vieno vartotojo vienam tiražui pirkti ir (arba) dovanoti „Eurojackpot“ bilietai registruojami į sąrašą poromis po 2 bilietus. Vadinasi, jei vartotojas pirko 2 bilietus, jis į sąrašą bus įtrauktas vieną kartą, jei pirko tris bilietus taip pat vieną kartą, jei pirko 4 bilietus – sąraše bus įtrauktas du kartus ir t.t. Pavyzdžiui, vartotojas pirko 8 bilietus tiražui ir nei vienas iš jų nieko nelaimėjo. Vartotojas į sąrašą bus įtrauktas 4 kartus (8/2).
 4. 2.2 ir 2.3 punktuose įvardintus kriterijus atitinkantys įrašai numeruojami chronologiškai eilės tvarka nuo pirmo iki paskutinio tą akcijos savaitę internetu nupirkto, tačiau nieko nelaimėjusio „Eurojackpot“ bilieto.
 5. Akcijos laimėtojų nustatyme dalyvauja tik tos savaitės  tiraže dalyvavę bilietai. T.y. jei pirmą akcijos savaitę (2019 m. kovo 2 - 8 d.) vartotojas internetu įsigyja ir (arba) dovanoja bent du (2) „Eurojackpot“ bilietus, kurie nelaimėjo jokio prizo, jis dalyvauja tik 1-os savaitės laimėti pretenduojančių žaidėjų sąraše.
 6. Laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 100 (vieną šimtą) skaičių. Šiuos skaičius sąraše atitinkantys vartotojai yra skelbiami akcijos laimėtojais.
 7. Akcijos prizų laimėtojai (jų vardai, pavardės pirmoji raidė, nurodyti www.loto.lt paskyroje, ir laimėta suma) skelbiami loterijos svetainėje www.loto.lt.
 8. Laimėtojai bus informuoti el. paštu ir laimėjimas į žaidėjo piniginę www.loto.lt paskyroje bus pervestas per 5-ias darbo dienas po laimėtojų nustatymo. Prizai išmokami tik tiems žaidėjams, kurie yra patvirtinę savo asmens tapatybę pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. T.y., kai akcijos organizatoriui yra žinomas vartotojo vardas, pavardė bei asmens kodas. Jei tarp nustatytų laimėtojų yra žaidėjai, kurių tapatybė nepatvirtinta, jie bus informuoti atskiru laišku apie būtinybę patvirtinti asmens tapatybę. Tapatybės patvirtinimą laimėtojas turi atlikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas. Nepatvirtinus asmens tapatybės per nurodytą laiką, žaidėjas netenka teisės į laimėtą prizą. Laimėjimas į žaidėjo piniginę www.loto.lt paskyroje bus pervestas per 2-i darbo dienas po tapatybės patvirtinimo.
 9. Jei laimėtojas nesutinka, kad jo asmens duomenys, nurodyti 2.7. punkte, būtų paskelbti, jis galės apie tai informuoti, parašydamas elektroninį laišką adresu info@loto.lt.
 1.  Baigiamosios nuostatos
 1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt. Visi pakeitimai galios tik tiems tiražams, kurie vyks po tokių sąlygų pakeitimo.
 2. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja loterijos „Eurojackpot“ taisyklės ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.