PRIVATUMO POLITIKA

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kituose teisės aktuose numatytų taikytinų reikalavimų.

1. BENDRA INFORMACIJA
1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.loto.lt (toliau – Svetainė), mobiliąja programėle, taip pat mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose.
1.2. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kokias turite teises.
1.3. Privatumo politika yra taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems mūsų Svetainėje ir socialiniuose tinkluose ir naudojantiems mobiliąją programėlę.
1.4. Jeigu naudojatės Svetaine, mobiliąją programėle, ar mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Svetaine ir mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose naudotis negalite.
1.5. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 275 1751, el. pašto adresas info@perlasnetwork.lt.
1.6. Pirmą kartą lankantis Svetainėje prašome Jūsų patvirtinti, kad sutinkate, jog būtų naudojami slapukai šioje politikoje išdėstytomis sąlygomis.
1.7. Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų, galite susisiekti  telefonu arba el. paštu dap@loto.lt

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
2.1. Savo veikloje tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės šiais principais:
2.1.1.  teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas – asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
2.1.2.  tikslo apribojimo principas –  asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
2.1.3.  tikslumo principas – asmens duomenys tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
2.1.4.  duomenų kiekio mažinimo principas – renkami tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
2.1.5.  vientisumo ir konfidencialumo principas – asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
2.1.6.  saugojimo trukmės apribojimo principas – asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO BŪDAI
3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:
3.1.1. Jūsų pateiktus asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine, mobiliąja programėle ir (arba) lankotės mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, tais atvejais, kai parašote mums ar bendraujate su mūsų komanda, pateikdami užklausas, nusiskundimus, komentarus ar kt. Tais atvejais, kai susisiekiate su mumis raštu arba el. paštu, išsaugome šiuos susirašinėjimo duomenis.
3.1.2. Tuomet, kai naudojatės mūsų Svetaine ir (arba) mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose yra renkama tam tikra informacija, pvz. naudojamos interneto naršyklės tipas, laikas, praleistas interneto Svetainėje, informacija apie naudojamą įrenginį.

4. KOKIUS ASMENS DUOMENIS APIE JUS RENKAME IR KOKIAIS TIKSLAIS
4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
4.1.1.  Registruojantis Svetainėje renkami šie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, sutikimas arba nesutikimas su tiesiogine rinkodara el. paštu arba SMS, papildomai, tik jeigu esate politikoje dalyvaujantis asmuo ir mums pateikiate šią informaciją. Šiuos duomenis tvarkome, kol nepanaikinate savo žaidėjo paskyros, ją panaikinus, duomenys, kurie renkami pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas, yra saugomi dar 8 metus.
4.1.2.  Registruotiems vartotojams perkant loterijos bilietus renkami šie duomenys: bilieto pirkimo laikas, bilieto duomenys, bilieto rūšis, mokėjimo tipas, paskutinio prisijungimo laikas. Šiuos duomenis tvarkome, kol neištrinate savo žaidėjo paskyros, o finansinius duomenis saugome 10 metų.
4.1.3.  Dovanojant bilietus renkami šie duomenys apie dovanos gavėją: gavėjo el. pašto adresas, taip pat dovanos siuntėjo naudotas apmokėjimo būdas, bilietų kiekis ir rūšis, papildomai nurodomas dovanos gavėjo vardas, pavardė ir telefono numeris.  Šie duomenys tvarkomi, kol neištrinta dovanos gavėjo (žaidėjo) paskyra.
4.1.4.  Laimėjusiems pakvietimus į „Teleloto“ studijos žaidimą, taip pat juos lydintiems asmenims pildant popierines anketas, renkami šie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, patvirtinimas, kad asmuo yra pilnametis, sutikimas arba nesutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, parašas. Šiuos duomenis tvarkome, kol galioja Jūsų išreikštas sutikimas gauti naujienlaiškius. Atsisakius gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, Jūsų duomenis ištriname per 1 savaitę.
4.1.5.  Loterijų laimėjimų išmokėjimo atvejais:
4.1.5.1. kai laimėjimo suma yra didesnė negu 1000 eurų, renkami šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, sąskaitos numeris, asmens dokumento numeris, parašas, laimėtas prizas. Pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas, privalome registruoti laimėjusius asmenis, kai laimėjimo suma viršija 1000 eurų, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu;
4.1.5.2. Kai laimėjimo suma yra 1000 (vienas tūkstantis) eurų ir daugiau arba buvo laimėtas daiktinis prizas, kurio vertė yra daugiau negu 1000 (vienas tūkstantis) eurų,  mes perduodame informaciją loterijos organizatoriui, kuris turi pareigą apie laimėjusius asmenis pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai.
4.1.6. Bendrovės organizuojamų akcijų atvejais:
4.1.6.1. kai laimėjimo suma viršija 201 eurą arba laimimas prizas 7 kartą, už žaidėją yra sumokamas gyventojų pajamų mokestis. Tuo tikslu laimėtojas atsiunčia savo deklaruotos gyvenamosios vietos adresą.
4.1.6.2. kai laimėjimo suma viršija 1500 eurų, šie pinigai yra išmokami juos pervedant į laimėjusio asmens nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje. Šiuo atveju renkami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, sąskaitos numeris, adresas, telefono numeris ir laimėtas prizas;
4.1.6.3. kai laimėjimo suma neviršija 1500 eurų, laimėjusio asmens prašymu gali būti išmokama grynaisiais pinigais. Tokiu atveju tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, suma ir  išmokėjimo data.
4.1.7.  Kai Jūs naudojatės Mobiliąja programėle, renkami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, įrenginio tipas, kalba, šalis, operacinė sistema ir sistemos versija.
4.1.8.  Tiesioginės rinkodaros tikslu, gavę Jūsų sutikimą bei siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, informaciją. Šiam tikslui Jūsų asmens duomenis gauname iš Jūsų pačių. Šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis mes perduodame (teikiame), naujienlaiškių ir SMS siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų paslaugas teikiančioms įmonėms. Šiuos duomenis tvarkome, kol galioja Jūsų išreikštas sutikimas.
4.1.9.  Siekdami vykdyti kitus su Jumis sudarytus sandorius, Jūsų asmens duomenis, kai to reikia tam, jog vykdytumėme savo pareigas ir pasinaudotumėme savo teisėmis, susijusiomis su kitais tarp mūsų sudarytais sandoriais. Šiuo tikslu tvarkome tuos Jūsų asmens duomenis, kurių minimaliai reikia ir kuriuos gauname iš Jūsų pačių ir (ar) trečiųjų asmenų, saugome tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę reikšti mums reikalavimus, susijusius su šiais sandoriais.
4.1.10. Kai Jūs kreipiatės su prašymu, skambindami telefono numeriu 852751751:
4.1.10.1. Gavę Jūsų sutikimą, Jūsų skambutį įrašome, kad prireikus galėtume atkurti pokalbio turinį. Pokalbio įrašą naudojame norėdami užtikrinti paslaugų kokybę, taip pat siekdami suteikti Jums reikiamą informaciją ir atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus ar prašymus. Įrašydami skambutį taip pat fiksuojame skambinančiojo telefono numerį, skambučio datą ir laiką, skambučio trukmę.
4.1.10.2. Jei pokalbio pradžioje duosite sutikimą, Jūsų duomenis taip pat galėsime naudoti vėliau su Jumis susisiekti naudojant automatinį skambintuvą aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais.
4.1.10.3. Jūsų pokalbio įrašą ir kitus minėtus duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už kreipimųsi ir skundų priėmimą, perdavimą ir nagrinėjimą. Taip pat prieigą prie duomenų gali turėti mūsų informacinių sistemų paslaugų teikėjai arba tie asmenys, su kuriais susijęs Jūsų kreipimasis ar skundas. Jei skambinate dėl laimėjimų patikrinimų ar išmokėjimų, registracijos į „Teleloto“ studijos žaidimą, informacijos apie loterijų taisykles ir kitais klausimais, susijusiais su UAB „Olifėja“ veikla, Jūsų duomenis galime gauti iš UAB „Olifėja“, „Euloto“, UAB taip pat skambučio metu gautus Jūsų duomenis galime perduoti UAB „Olifėja“ ar „Euloto“, UAB.
4.1.11. Kai Jūs pildote apklausų anketas, renkame šiuos duomenis: vardas, lytis, amžius, telefono numeris, bilietų pirkimo dažnumas. Šias anketas renkame paslaugų tobulinimo tikslais ir šie duomenys yra saugomi kol vykdoma apklausa ir apibendrinami jos duomenys, bet ne ilgiau negu 1 (vienerius) metus.
4.1.12. Jūsų asmens duomenis, įskaitant ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine ir (ar) Jums lankantis mūsų paskyrose (socialiniuose tinkluose), mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine sukurtus ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis.
4.2. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte  šios Privatumo politikos 4 punkte nurodytais būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS
5.1. Turėdami Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų prekes, paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.
5.2. Jeigu Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapio, rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Šiuo atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.
5.3. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs taip pat suteikiate leidimą su Jumis susisiekti atitinkamomis ryšio priemonėmis.
5.4. Jeigu davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kada galėsite atšaukti šį duotą sutikimą tam tikriems arba visiems veiksmams. Norėdami atsisakyti naujienlaiškių, Jūs galite paspausti naujienlaiškio atsisakymo nuorodą pačiame naujienlaiškyje, galite nuimti sutikimo požymį savo paskyroje (Svetainės skiltyje „Mano duomenys“) arba atsiųsti mums prašymą el. paštu info@loto.lt. Siekdami Jus identifikuoti, prašome nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą bei kitus registracijos duomenis. Tuo atveju, jeigu mums kiltų abejonių dėl tapatybės, mes galime paprašyti pateikti papildomus tapatybę įrodančius dokumentus.
5.5. Jeigu Jūs atšauksite savo sutikimą, mes kuo greičiau nutrauksime Jūsų duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.

6. SLAPUKAI
6.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
6.2. Slapukai įrašomi tik jeigu Jūs iššokančiame svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus slapukus, kurie reikalingi mūsų paslaugoms teikti bei tuo atveju, jei slapukai automatiškai nuasmenina vartotojo IP adresą ir mes neturime jokios galimybės nustatyti vartotoją bei susieti duomenis su konkrečiu vartotoju.
6.3. Mūsų Svetainėje naudojami slapukai, kurie:
6.3.1.  užtikrina Svetainės pagrindinių funkcijų veikimą,
6.3.2.  atpažintų, ar Svetainėje naršo tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs,
6.3.3.  nustatytų, ar Jūs sutikote, kad Slapukai būtų įrašomi Jūsų įrenginiuose,
6.3.4.  pagal lankytojo naršymo svetainėje istoriją pritaikytų lankytojui internete rodomą reklamą,
6.3.5.  fiksuotų statistiką apie svetainės lankomumą,
6.3.6.  prisimintų Jūsų, kaip Google paslaugų naudotojo, atliktus pasirinkimus.
6.4. Slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti techninį svetainės funkcionavimą, o kai slapukai naudojami Jūsų parinktims įsiminti, statistiniais ir pritaikytos reklamos teikimo tikslais – Jūsų sutikimas.
6.5. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu aboutcookies.org  Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Tačiau informuojame, kad tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

7. PROFILIAVIMAS
7.1. Mes naudojame automatizuotą asmens duomenų apdorojimą, kurį sudaro asmens duomenų naudojimas, siekiant įvertinti tam tikrus duomenų subjekto asmeninius aspektus.
7.2. Profiliavimas naudojamas, analizuojant arba prognozuojant Jūsų asmeninių pageidavimų, interesų elgesio aspektus, taikant automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų registracijos ir pirkimo duomenis bei atsižvelgdami į Jūsų pirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius, teikiame Jums aktualius pasiūlymus bei naudingą informaciją.
7.3. Profiliavimo rezultatai sudaro galimybę pateikti pasiūlymus, geriausiai atitinkančius Jūsų poreikius.
7.4. Asmeninius pasiūlymus mes teikiame Jūsų pasirinktais būdais: el. paštu, SMS žinutėmis, socialiniuose tinkluose ar kt.
7.5. Jeigu nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų.
7.6. Asmeniniai duomenys, renkami rinkodaros ir profiliavimo tikslais bus saugomi nuo Jūsų sutikimo momento iki to laiko, kai bus atšauktas Jūsų sutikimas, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau negu 5 metus.

8. KITI INFORMACINIAI PRANEŠIMAI
8.1. Tam tikri mūsų siunčiami pranešimai nėra laikomi tiesiogine rinkodara (reklama).
8.2. Jeigu esate nusipirkęs mūsų svetainėje platinamus loterijos bilietus, po tiražo, kuriame dalyvavo loterijos bilietai, siųsime Jums pranešimus su informacija apie tai, ar Jūsų bilietai laimėjo (ir kokį prizą) ar nelaimėjo. Toks pranešimų siuntimas yra vykdomas vadovaujantis loterijų taisyklėmis.
8.3. Taip pat galite užsisakyti kitus informacinius pranešimus (pvz. tiražo metu išriedėjusių kamuoliukų numerius ir pan.). Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad norėdami atsisakyti šių informacinių pranešimų siuntimo, turite vieną kartą paspausti bet kuriame tokiame informacinio pranešimo laiške esančią atsisakymo nuorodą. Tiesioginės rinkodaros (reklamos) ir informaciniai pranešimai yra atskiro pobūdžio informacija ir jos atsisakymas atliekamas atskirais veiksmais.

9. KAM IR KODĖL MES TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS
9.1. Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų. Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
9.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
9.3. Jūsų duomenis gali peržiūrėti:
9.3.1. Bendrovės darbuotojai, prižiūrintys interneto Svetainės veikimą ir turinį;
9.3.2. loterijas organizuojančios bendrovės UAB „Olifėja“ ir „Euloto“ UAB;
9.3.3. interneto svetainės turinio valdymo sistemos ir svetainės talpinimo paslaugų teikėjai;
9.3.4. interneto svetainės analitikos paslaugų teikėjas Google LLC (Jungtinės Amerikos Valstijos), kiek tai būtina svetainės duomenų analitikos tikslais. Google LLC yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų. Analitikos duomenų perdavimui taip pat taikomi sutartiniai įsipareigojimai dėl duomenų apsaugos, su kuriais galite susipažinti čia;
9.3.5. svetainės turinio rinkodaros, reklamos kampanijų priežiūros paslaugų teikėjas, kiek tai būtina reklamos ir rinkodaros organizavimo tikslais;
9.3.6. partneriai, teikiantys programavimo, ir kitas IT paslaugas;
9.3.7. tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugų teikėjai;
9.3.8. slapukų valdymo paslaugų teikėjai.
9.4. Partneriai, kurie turi galimybę peržiūrėti Jūsų duomenis, neturi teisės jų naudoti kitais negu paslaugų teikimo mums tikslais.

10. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
10.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, arba teisės aktai, jeigu juose yra numatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
10.2. Mes siekiame nesaugoti neaktualių asmens duomenų. Istorinė informacija yra saugoma tik tais atvejais, jeigu to reikia teisės aktų nustatyta tvarka mūsų veiklai vykdyti.
10.3. Privatumo politikos 4.1 punkte yra atskirai nurodyti asmens duomenų saugojimo terminai.

11. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
11.1. Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
11.2. Jei mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta neteisėta prieiga.

12. JŪSŲ TEISĖS
12.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
12.1.1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.
12.1.2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.
12.1.3. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
12.1.4. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.
12.1.5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
12.1.6. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.
12.1.7. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina vykdant užduotį dėl viešojo intereso.
12.1.8. Teisė į duomenų perkeliamumą (galioja nuo 2018-05-25). Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra: Jūsų sutikimas arba sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
12.1.9. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
12.1.10. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

13. SKUNDŲ PATEIKIMAS
13.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
13.2. Jeigu manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

14. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI
14.1. Prašome kreiptis į mus, jeigu turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų apie šį pranešimą arba norite, kad nenaudotume Jūsų informacijos, arba norite pasinaudoti šioje Privatumo politikoje nurodytomis savo teisėmis arba pateikti skundą.
Jūs galite kreiptis į mus el. paštu dap@loto.lt arba tel. (8 52) 751 751.