1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Žaisk „Vikinglotto plius“ „Perlas Plius“ taškuose, gauk šokoladą dovanų“ - (toliau – akcija) vyks nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.

1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius)

1.3. Akcijoje dalyvauja visi pirkėjai akcijos laikotarpiu įsigiję bent vieną „Vikinglotto plius“ bilietą „Perlas Plius“ taškuose.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos prizai ir laimėtojų nustatymo tvarka

2.1. Akcijos prizas – šokoladas. Akcijos prizų kiekis ribotas.

2.2. Už kiekvieną įsigytą „Vikinglotto plius“ loterijos bilietą, asmuo gauna po vieną prizą (Jei asmuo perka 2 „Vikinglotto plius“ bilietus, jam priklauso 2 prizai, jei perka 3 bilietus, tai gauna 3 prizus ir t.t.)

3. Akcijos prizų išdavimo tvarka

3.1. Prizas atiduodamas tame „Perlas Plius“ taške, kuriame buvo pirktas „Vikinglotto plius“ bilietas. Žaidėjas turi atsiimti prizą to paties apsilankymo metu, kai perkamas bilietas.

3.3. Neatsiėmus prizo tuo pat metu, kai perkamas bilietas, žaidėjas netenka teisės į laimėjimą.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

4.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu akcijos laimėtojai, prieš suteikiant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti akcijos organizatoriui teisės aktuose numatytus duomenis.

4.3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.