Atsakingas žaidimas - kas tai?

Kviečiame susipažinti su ATSAKINGO LOTERIJŲ ORGANIZAVIMO programa čia.

Loterija – viena iš žaidimo rūšių, kuri yra skirta pramogai, laisvalaikio įvairovei bei geroms emocijoms pasisemti. Loterija turi savo specifiką, išskiriančią ją iš kitų žaidimų, kadangi už dalyvavimą yra susimokama (perkami loterijos bilietai), o dalis šio mokesčio panaudojama loterijos laimėjimams, kuriuos atsitiktinai laimi tik dalis žaidėjų, bei geriesiems visuomeniniams tikslams (kaip parama sportui, kultūrai ir pan.).

Dauguma žaidėjų supranta, kad loterija yra pramoga ir teisingai vertina laimėjimo atsitiktinumą bei jo tikimybę, taip pat sugeba kontroliuoti šiai pramogai skiriamus laiką ir lėšas. Visgi, gali nutikti taip, kad žaidėjas pernelyg įsitrauks į žaidimą. Tokiu atveju galima prarasti kontrolę: žaidžiama ilgiau ir pinigų tam išleidžiama kur kas daugiau, nei planuota.

Mes rūpinamės savo žaidėjais ir jaučiame už juos atsakomybę. Suprasdami, kad daliai žmonių gali būti sunkiau kontroliuoti laiką žaidžiant, interneto ryšiu dalyvaujantiems loterijose žaidėjams įdiegėme naudingą įrankį – galimybę žaidėjams patiems nuspręsti, kiek laiko ir kiek lėšų jie nori skirti mūsų organizuojamai pramogai. Tokia praktika, remiama Europos Loterijų Asociacijos (vienijančios vakarų Europos valstybių loterijų organizatorius), taikoma pažangiose ir brandžiose loterijų organizavimo rinkose, vertinančiose ir puoselėjančiose savo žaidėjų interesus. Šios mūsų taikomos žaidėjų apsaugos priemonės buvo įvertintos specialistų ir rado savo vietą nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame Loterijų įstatyme.

Kaip naudotis Atsakingo žaidimo funkcionalumu?

Svetainėje ir/arba Mobiliojoje programėlėje žaidėjo paskyroje galite pasinaudoti funkcionalumu, kuris suteikia galimybę valdyti savo laiką ir pinigus, skiriamus loterijoms internete. Piniginiai ribojimai gali būti taikomi visų loterijos bilietų pirkimui, o laiko limitai – tik Blitz loto ir Superloto loterijoms.

Šiuos nustatymus rasite prisijungę prie savo žaidėjo paskyros, skiltyje „Atsakingas žaidimas“. Jūs galite nusistatyti šiuos ribojimus:

pinigų sumai, kurią ketinate išleisti žaisdamas;

arba

- laiko trukmei, kiek laiko planuojate praleisti žaisdamas per tam tikrą laiko periodą (diena, savaitė, mėnuo).

Galite pasirinkti tik kažkurį vieną arba abu ribojimus iš karto.

„Atsakingo žaidimo“ skiltyje Jūs taip pat galite pasirinkti: ar norite būti informuotas apie šių limitų pasiekimą, ar norite laikinai apsiriboti galimybę pirkti loterijos bilietus.

Žaidėjui pasirinkus aukščiau nurodytus ribojimus, remiantis Loterijų įstatymu, juos pakeisti bus galima ne anksčiau kaip po vieno mėnesio, išskyrus atvejus, kai žaidėjas nori nustatyti dar didesnį pinigų sumos ir/arba laiko limito ribojimą (tokiais atvejais žaidėjo pasirinkti nauji ribojimai įsigalioja iš karto, kai tik žaidėjas juos patvirtina).

Mes pasiliekame teisę apriboti Jūsų galimybę įsigyti loterijos bilietus, jei Jūsų bilietams išleista pinigų suma, atskaičiavus išmokėtus laimėjimus, pasiekia tam tikrą mūsų nustatytą dydį.

  • Pirmiausia mes Jus informuosime apie galimybę nusistatyti žaidžiamo laiko ir loterijos bilietams išleidžiamų sumų ribojimus.
  • Jums nesinaudojant minėtomis Atsakingo žaidimo priemonėmis, mes pasiliekame teisę apriboti Jūsų galimybę žaisti iki einamojo mėnesio pabaigos.

Mūsų svetainėje taip pat yra įdiegtos:

  • žaidėjo laiko, praleisto žaidžiant loterijas, kontrolės ir priminimo funkcija, kurios pagalba periodiškai informuojama, kiek laiko jau yra žaidžiama;
  • žaidėjo pinigų, skiriamų loterijoms, kontrolės ir priminimo funkcija, susieta su per dieną ir per kalendorinį mėnesį atliktų žaidėjo paskyros sąskaitos papildymų skaičiumi bei dydžiais, apie tai informuojant žaidėją.      

Visos šios priemonės yra dalis mūsų vykdomos atsakingo loterijų organizavimo programos. Mums svarbu, kad visi, žaisdami loterijoje, mėgautųsi žaidimu, gerai leistų laiką ir džiaugtųsi prizais, o mes pasirūpinsime, kad tas žaidimas būtų smagus bei netaptų problemų šaltiniu.

Klausimyną, kuris padės nustatyti, ar jums reikalinga profesionali pagalba, rasite čia

Informaciją apie tai, kur teikiamos profesionalios konsultacijos ir specialistų pagalba rasite čia

Prašymą visam laikui neleisti dalyvauti interneto ryšiu organizuojamose loterijose galite pateikti atvykę į mūsų buveinę, esančią adresu Olimpiečių g. 15-1, Vilnius, ir pateikę savo asmens tapatybės dokumentą, arba atsiuntę šį prašymą ir Jūsų asmens tapatybės dokumento kopiją, patvirtintus kvalifikuotu elektroniniu parašu, mums elektroniniu paštu info@loto.lt. Daugiau informacijos galite sužinoti kreipdamiesi telefonu +370 5 275 17 51 arba elektroniniu paštu info@loto.lt.    

Siekiant apsaugoti vaikų interesus nuo galimos neigiamos dalyvavimo loterijose įtakos, siūlome tėvams susipažinti su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos pateikiama informacija apie turinio internete filtravimo programas, kurią rasite čia.

Mūsų platinamą lankstinuką su papildoma informacija apie atsakingą žaidimą rasite čia.