Akcijos „Patvirtink savo asmens tapatybę ir laimėk žaidėjo piniginės papildymą“ taisyklės

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai

1.1. Akcija „Patvirtink savo asmens tapatybę ir laimėk žaidėjo piniginės papildymą“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2018 m. kovo 12 d. iki 2018 m. kovo 25 d. 24:00 val. Šis akcijos laikotarpis skirstomas į 2 savaites:

Savaitė Nr. 1: 2018 m. kovo 12 d. – kovo 18 d. (imtinai)

Savaitė Nr. 2: 2018 m. kovo 19 d. – kovo 25 d. (imtinai).

1.2. Kiekvieną iš Akcijos savaičių bus renkama po 10 laimėtojų (per visą Akcijos laikotarpį bus išrinkta 20 laimėtojų). Akcijos laimėtojų nustatymo datos: 2018 m. kovo 19 ir 26 dienos.

1.3. Akcijoje dalyvauja ir laimėti prizus pretenduoja www.loto.lt svetainės vartotojai, akcijos laikotarpiu patvirtinę savo asmens tapatybę per el. banką arba naudojantis nuotoliniu tapatybės patvirtinimo įrankiu.

1.4. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius). Akcijoje negali dalyvauti Akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.

2. Akcijos prizai, laimėtojų nustatymo ir prizų išdavimo tvarka

2.1. Šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš visų Akcijos dalyvių bus atrinkta 20 laimėtojų, kuriems atiteks piniginiai prizai po 10 Eur. Prizai laimėtojams bus pervesti į jų žaidėjo pinigines, esančias www.loto.lt paskyrose.

2.2. Taisyklėse nurodytomis laimėtojų nustatymo dienomis speciali komisija sudaro sąrašą loto.lt vartotojų, kurie Akcijos periodu pasitvirtino savo asmens tapatybę per el. banką arba naudojantis nuotoliniu tapatybės patvirtinimo įrankiu.

2.2. Sąraše prie vartotojo fiksuojami šie duomenys:

  • Data ir laikas, kada vartotojo tapatybė buvo patvirtinta;
  • Vartotojo vardas ir pavardė;
  • Vartotojo el. paštas;
  • Vartotojo eilės numeris sąraše (numeruojami chronologiškai eilės tvarka pagal tapatybės patvirtinimo laiką).

2.3. Laimėtojo nustatymo dieną speciali komisija fiksuoja bendrą įrašų skaičių sąraše ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrenka 10 skaičių. Šiuos 10 atsitiktiniu būdu atrinktų skaičių atitinkantys vartotojai yra skelbiami Akcijos laimėtojais. Kovo 19 d. renkami laimėtojai, iš tų vartotojų, kurie asmens tapatybę pasitvirtino savaitės nr. 1 laikotarpiu. Kovo 26 d. renkami laimėtojai iš tų vartotojų, kurie asmens tapatybę pasitvirtino savaitės nr. 2 laikotarpiu. T.y. Akcijos savaitę nr. 1 asmens tapatybę pasitvirtinę vartotojai kovo 26 d. laimėtojų rinkime nedalyvauja.

2.4. Prizai laimėtojams išmokami per 3 darbo dienas po laimėjimo nustatymo. Laimėjimo suma bus papildoma laimėjusio žaidėjo paskyros interneto svetainėje www.loto.lt piniginė. Jokiu kitokiu būdu prizai nėra išmokami.

2.5. Su Akcijos laimėtojais Organizatorius susisieks per 1 darbo dieną nuo laimėjimo fakto nustatymo atsiųsdamas pranešimą žaidėjo paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

2.6. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą žaidėjo paskyroje atsakingi patys Akcijos dalyviai.

2.7. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas (tame tarpe organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.

3.2. Organizatorius įsipareigoja sumokėti gyventojų pajamų mokestį, jei tokiu mokesčiu pagal galiojančius teisės aktus būtų apmokestintas bet kurio Akcijos laimėtojo laimėjimas. Tuo tikslu Akcijos laimėtojai, prieš suteikiant jiems laimėjimą šiose taisyklėse nustatyta tvarka, turės pateikti akcijos organizatoriui teisės aktuose numatytus duomenis.

3.3. Visus, šiose taisyklėse neaptartus, klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.