1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
       1.1. Akcija „Rugsėjį visi savaitgaliai laimingi“ vyks keturis savaitgalius iš eilės (detalizacija žemiau). Organizatoriaus sprendimu akcijos laikas gali būti pakeistas (informacija apie akcijos laiką skelbiama www.loto.lt ).
 • nuo 2018 m. rugsėjo 8 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugsėjo 9 d. 23:59 val.;
 • nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugsėjo 16 d. 23:59 val.;
 • nuo 2018 m. rugsėjo 22 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugsėjo 23 d. 23:59 val.;
 • nuo 2018 m. rugsėjo 29 d. 00:00 val. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. 23:59 val.

        1.2. Akcijos organizatorius UAB „Lotelita“ (toliau – Organizatorius).
        1.3. Akcijoje dalyvauja asmenys, akcijos laikotarpiu (konkretų savaitgalį) pirkę bent vieną loterijos bilietą interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „Momentinės e-loterijos“.
        1.4. Akcijoje negali dalyvauti akcijos ir loterijos organizatoriai bei jų šeimos nariai.
 1. Akcijos turinys
       2.1. Akcijos dalyviui bus grąžinta pinigų suma, lygi akcijos laikotarpiu (konkretaus savaitgalio) interneto svetainės www.loto.lt skyriuje „Momentinės e-loterijos“ esančių loterijų bilietams įsigyti išleistai pinigų sumai, jeigu visi to paties akcijos dalyvio įsigyti nurodyti loterijos bilietai nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo. Jeigu vienas ar daugiau iš akcijos laikotarpiu įsigytų nurodytų loterijų bilietų laimės bent vieną loterijos laimėjimą, akcijos dalyviui jokia pinigų suma pagal šią akciją nebus grąžinama.
   
 2. Dalyvavimo akcijoje sąlygos
       3.1. Loterijos žaidėjas dalyvauja akcijoje, jei jos laikotarpiu (konkretų savaitgalį) nusiperka bent vieną loterijos bilietą iš interneto svetainės www.loto.lt skyriaus „Momentinės e-loterijos“.
       3.2. Jei akcijos metu (konkretų savaitgalį) bent vienas žaidėjo įsigytas nurodytų loterijų bilietas buvo laimingas (laimėtas piniginis prizas), toks žaidėjas toliau nedalyvauja akcijoje ir pinigai už visus akcijos laikotarpiu įsigytus nurodytų loterijų bilietus nėra grąžinami.
       3.3. Pinigai už akcijos metu įsigytus nurodytų loterijų bilietus, iš kurių nei vienas nebuvo laimingas (nelaimėtas joks piniginis prizas), žaidėjams bus grąžinami per 5 darbo dienas po kiekvieno savaitgalio, grąžinamą sumą pervedant į žaidėjo paskyros interneto svetainėje www.loto.lt piniginę. Jūsų žaidėjo piniginė nebus papildyta, jeigu jūsų asmens tapatybė nebus patvirtinta (daugiau informacijos čia).
       3.4. Akcijos dalyvis, kuriam grąžinamų pinigų suma yra lygi arba didesnė nei 100 EUR (vienas šimtas eurų), privalo užpildyti Akcijos Organizatoriaus pateiktą anketą. Anketa akcijos dalyviui išsiunčiama Žaidėjo paskyroje nurodytu elektroniniu paštu pasibaigus akcijai. Nepateikus trūkstamų duomenų, organizatorius pasilieka teisę anuliuoti laimėjimą žaidėjo sąskaitoje.
       3.5. Už teisingų kontaktinių duomenų pateikimą Žaidėjo paskyroje atsakingi patys akcijos dalyviai.
       3.6. Už visas su akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.
   
 3. Baigiamosios nuostatos
        4.1. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas (įskaitant organizavimo laikotarpį) informuojant apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo internetinėje svetainėje www.loto.lt.
        4.2. Visus, šiose taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

 

________________________________________