AKCIJOS „TIKRINK BILIETĄ – GAUK ANTRĄ ŠANSĄ“ TAISYKLĖS

1. Akcijos laikotarpis ir dalyviai
1.1. Akcija „Tikrink bilietą – gauk antrą šansą“ (toliau – Akcija) vyksta nuo 2023 m. lapkričio 17 d. iki 2023 m. gruodžio 10 d. imtinai.
1.2. Akcijos organizatorius  –  UAB „Perlas Network“ (toliau – Organizatorius).
1.3. Dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizus pretenduoja asmenys, kurie laikotarpiu nuo 2023-11-05 iki 2023-12-02 (imtinai) fizinėse prekybos vietose (t. y. prekybos vietų kasose, PERLAS terminaluose) įsigijo tiražinių loterijų TELELOTO, VIKINGLOTTO, KENOLOTO, JĖGA ir/arba EUROJACKPOT bilietą/-ų (toliau – Bilietas/Bilietai), atspausdintų laikotarpiu nuo 2023-11-05 iki 2023-12-02 imtinai, ir prisijungę prie savo paskyros www.loto.lt svetainėje tikrino šiuos Bilietus, bei iki 2023-12-10 (imtinai) užregistravo šiuos Bilietus Akcijos svetainėje www.loto.lt/antrassansas.
1.4. Bilieto registravimas vyksta:
1.4.1. prisijungus prie žaidėjo paskyros (jei Akcijoje dalyvauja esamas www.loto.lt žaidėjas, kuris jau yra patvirtinęs savo asmens tapatybę) ir nuskenuojant (arba ranka suvedant) Bilieto numerį, pagal kurį nustatoma, jog Bilietas atitinka šiose Akcijos taisyklėse nurodytas sąlygas;
1.4.2. prisijungus prie žaidėjo paskyros ir patvirtinus savo asmens tapatybę (jei Akcijoje dalyvauja esamas www.loto.lt žaidėjas, kuris turi paskyrą, tačiau dar nėra patvirtinęs asmens tapatybės) ir nuskenuojant (arba ranka suvedant) Bilieto numerį, pagal kurį nustatoma, jog Bilietas atitinka šiose Akcijos taisyklėse nurodytas sąlygas;
1.4.3. pasirinkus „Sukurti loto.lt paskyrą“ (t.y. užsiregistruojant www.loto.lt su el. pašto adresu bei patvirtinant asmens tapatybę, kad būtų sukurta ir patvirtina žaidėjo paskyra) ir nuskenuojant (arba ranka suvedant) Bilieto numerį, pagal kurį nustatoma, jog Bilietas atitinka šiose Akcijos taisyklėse nurodytas sąlygas.
1.5. Akcijoje dalyvauja tik nieko nelaimėję Akcijos taisyklių 1.3 punkte nurodytų loterijų Bilietai.
1.6. Akcijoje nedalyvauja Bilietai, pirkti internetu, bei momentinių loterijų bilietai.
1.7. Akcija nevyksta loto.lt mobiliojoje programėlėje.
1.8. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus ir loterijų organizatorių darbuotojai.

2. Akcijos turinys, prizai ir prizų laimėjimo sąlygos
2.1. Dalyvauti Akcijoje ir laimėti Akcijos prizus pretenduoja tik tapatybę patvirtinę www.loto.lt žaidėjai, įvykdę Akcijos taisyklių 1.3 punkte nurodytas Akcijos sąlygas. Akcijoje dalyvaujantys asmenys sutinka, kad registracijos metu jų nurodytus duomenis (vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, laimėtojų nustatymo, Akcijos prizų įteikimo ir informavimo tikslais.
2.2. Prizai: Akcijos dalyviai, įvykdę Akcijos taisyklių 1.3 punkte nurodytas Akcijos sąlygas, gauna teisę sukti laimės ratą be pralaimėjimų (toliau – Laimės ratas), kuriame galima laimėti VIP eurus, VIP taškus (toliau bendrai – Premijos) arba piniginį prizą. Galimų laimėti Akcijos prizų lentelė:

2.3. Vieno žaidėjo Akcijoje dalyvaujančių Bilietų skaičius yra ribojamas, t. y. vienas žaidėjas per Akcijos laikotarpį gali užregistruoti ne daugiau kaip 10 Bilietų. Atitinkamai vienas žaidėjas Laimės ratą gali sukti ne daugiau kaip 10 kartų ir turi teisę laimėti ne daugiau kaip 10 Akcijos prizų.
2.4. Vienas pagal Akcijos taisykles užregistruotas Bilietas suteikia galimybę sukti Laimės ratą tik vieną kartą, t. y. antrą kartą to paties Bilieto registruoti negalima. Ši sąlyga galioja ir į kelis tiražus registruotiems (tęstiniams) Bilietams.
2.5. Tuo atveju, jei 500,00 Eur piniginis prizas Akcijos metu bus nelaimėtas, Organizatorius Akcijai pasibaigus organizuos atskirą šio prizo laimėtojo nustatymo etapą: 2023-12-11 Organizatoriaus paskirta komisija užfiksuos bendrą Akcijos sąlygas atitinkančių Akcijos dalyvių sąrašą ir naudodama atsitiktinių skaičių generatorių išrinks vieną Akcijos dalyvį, kuris bus skelbiamas 500,00 Eur piniginio prizo laimėtoju.

3. Akcijos prizų išdavimo tvarka
3.1. Apie Akcijos prizų laimėjimus žaidėjai sužino iš karto, kai išsuka Laimės ratą, taip pat žaidėjai apie tai yra informuojami jų žaidėjo paskyroje nurodytu el. paštu.
3.2. Nustatant konkretų Akcijos laimėjimą, vadovaujamasi Organizatoriaus sistemoje užfiksuotais laimėjimo duomenimis. Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių naršyklėje ir (ar) įrenginyje atsiradusius nuo Organizatoriaus nepriklausančius trikdžius, kurie gali turėti įtakos nekorektiškam Akcijos laimėjimų atvaizdavimui.
3.3. 500,00 Eur piniginis Akcijos prizas laimėtojui išmokamas į jo žaidėjo piniginę, esančią žaidėjo paskyroje svetainėje www.loto.lt, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo šio prizo laimėjimo dienos (arba kaip nurodyta Akcijos taisyklių 2.5 punkte – laimėtojo atrinkimo dienos).
3.4. Premijos pervedamos į svetainėje www.loto.lt esančias Akcijos dalyvių paskyras. Premijų galiojimo terminas aprašytas lojalumo programos LOTO KLUBAS taisyklėse, esančiose adresu www.loto.lt/lt/page/lojalumo-programos-loto-klubas-taisykles. Pasibaigus Premijos galiojimo terminui, Premijos gavėjas nebegali panaudoti jo paskyroje esančios Premijos.
3.5. VIP taškus žaidėjas gali keisti tik į VIP Eurus, kuriuos gali panaudoti perkant tiek tiražinių, tiek BLITZ loto kategorijoje esančių loterijų bilietus.
3.6. Akcijos prizai išmokami tik Akcijos laimėtojams, kitiems asmenims jie nėra išmokami. Nepiniginiai Akcijos prizai negali būti išmokėti pinigais.
3.7. Už visas su Akcija susijusias galimas mokestines prievoles atsakingas Organizatorius.

4. Asmens duomenų tvarkymas
4.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius – UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, Olimpiečių g. 15-1, LT-09237 Vilnius, tel. (8 5) 275 1751, el. pašto adresas info@perlasnetwork.lt.
4.2. Akcijos dalyvių asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) Organizatorius tvarkys Akcijos organizavimo, laimėtojų nustatymo, Akcijos prizų įteikimo ir informavimo tikslais. Duomenų tvarkymo pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a)). Akcijos dalyvių asmens duomenis (el. pašto adresas) Organizatorius tvarkys tiesioginės rinkodaros tikslu, Organizatoriui siekiant pateikti Akcijos dalyviams naujienlaiškius, pasiūlymus ir kitą tiesioginės rinkodaros informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys perduodami (teikiami) naujienlaiškių paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų paslaugas teikiančioms įmonėms. Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu laikotarpis yra 3 metai arba iki kol bus atšauktas duomenų subjekto sutikimas.
4.3. Kiekvienas Akcijos dalyvis bet kuriuo metu gali pateikti prašymą el. paštu info@loto.lt dėl atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų nutrauktas arba jo asmens duomenys būtų ištrinti. Gavus tokį Akcijos dalyvio prašymą nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą ar po jo duomenų ištrynimo, Akcijos dalyvis nebedalyvauja Akcijoje ir nepretenduoja / netenka teisės į Akcijos prizus.
4.4. Organizatoriaus taikomos Privatumo politikos sąlygos, įskaitant duomenų subjektų teises, Organizatoriaus taikomus asmens duomenų tvarkymo principus ir skundų pateikimo tvarką, yra adresu https://loto.lt/lt/page/privatumo-politika.

5. Baigiamosios nuostatos
5.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas, įskaitant Akcijos organizavimo laikotarpį, informuodamas apie tai ne vėliau kaip 24 valandos iki pakeitimų įsigaliojimo svetainėje www.loto.lt.
5.2. Jei įvyksta techninis sistemos gedimas ar Akcija negali būti vykdoma dėl priežasčių, susijusių su techniniais nesklandumais, Organizatorius pasilieka teisę iškart stabdyti Akcijos vykdymą ir informuoti apie tai svetainėje www.loto.lt.
5.3. Visus Akcijos taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.