Šios atnaujintos taisyklės įsigalioja nuo 2023 m. rugpjūčio 10 d. 
 
 
1. Bendrosios nuostatos
 
1.1 Lojalumo programos „LOTO klubas“ organizatorius yra UAB „Perlas Network“, juridinio asmens kodas 126298569, registruotos buveinės adresas Olimpiečių g. 15-1, LT-09237, Vilnius.
 
1.2 LOTO klubas yra lojalumo programa, skirta registruotiems www.loto.lt svetainės lankytojams, kurie yra pasitvirtinę savo asmens tapatybę pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus.
 
1.3 Šioje programoje yra naudojamas profiliavimas. Pagal žaidėjo surinktus lygio taškus, jis yra priskiriamas atitinkamam programos lygiui ir tokiu būdu pateikiami atitinkamo lygio pasiūlymai ir naudos.
 
1.4 Kiekvienas žaidėjas, kuris užsiregistruoja svetainėje ir pasitvirtina savo asmens tapatybę pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, pradeda kaupti VIP taškus ir lojalumo programos narystės lygio taškus.
 
1.5 Lojalumo programos lygio taškai yra skirti narystės lygiui nustatyti.
 
1.6 VIP taškai yra skiriami konvertuojant tokiu santykiu: 1 EUR, išleistas loterijų bilietų pirkimui suteikia 1 VIP tašką. VIP taškai skiriami kai atsiskaitoma naudojant žaidėjo piniginėje esančias lėšas, elektroninės bankininkystės būdu arba banko kortele.
 
   1.6.1 VIP taškai už bilietų pirkimą žaidėjui skiriami išleidus iki 300 Eur per mėnesį (nuo pirmos mėnesio dienos iki paskutinės). Žaidėjui per mėnesį išleidus nuo 300,01 Euro taškai už bilietų pirkimą nebeskiriami.
 
1.7 VIP taškai yra keičiami į pinigus - VIP Eurus.
 
 
2. Programos lygiai
 
2.1 SILVER lygis - suteikiamas iš karto, kai asmuo užsiregistruoja www.loto.lt ir pasitvirtina savo asmens tapatybę.
 
2.2 VIP GOLD lygis – suteikiamas, surinkus 1 000 lygio taškų.
 
2.3 VIP PLATINUM lygis – pasiekiamas, surinkus 15 000 lygio taškų.
 
2.4 SUPER VIP lygis – pasiekiamas, surinkus 60 000 lygio taškų.
 
2.5 Kiekvieną kartą perėjus į kitą lygį, prieš tai buvusio lygio taškai panaikinami (pvz. surinkus 1 000 lygio taškų, tampama VIP GOLD nariu, tada taškai pasinaikina ir iš naujo renkama 15 000 taškų, tam kad pasiekti VIP PLATINUM lygį. Todėl siekiant tapti VIP PLATINUM nariu, pirmiausiai reikia surinkti 1 000 ir tada dar 15 000 lygio taškų).
 
2.6 Lygio taškai skaičiuojami sumuojant visus sukauptus VIP taškus, nepaisant to, kad jie buvo iškeisti į VIP eurus, t.y. skaičiuojamos tik teigiamos gautos VIP taškų reikšmės (pvz. žaidėjas pirkdamas bilietus gauna 300 VIP taškų, kitą kartą gauna dar 100 VIP taškų (iš viso 400), šiuo atveju išsikeitė 200 VIP taškų į VIP eurus, tačiau bendra taškų suma lygiui nustatyti išlieka 400 taškų).
 
2.7 1 VIP taškas = 1 lygio taškas.
 
2.8 Lygio nustatymo taškai yra kaupiamieji ir jų negalima iškeisti į pinigus.
 
2.9 Žaidėjai, kurie gavo loterijos bilietą dovanų, turi pasitvirtinti savo asmens tapatybę, jeigu nori dalyvauti šioje programoje.
 
 
3. VIP taškai
 
3.1 Programos dalyviai, priklausantys vienam iš nurodytų lygių: SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM, SUPER VIP taip pat gali iškeisti jau sukauptus VIP taškus į pinigus bei panaudoti juos loterijos bilietų įsigijimui.
 
3.2 Priklausomai  nuo to, kokiam lygiui priklauso žaidėjas, jis savo VIP taškus gali keisti į pinigus tokiu koeficientu:
 
 
3.3 VIP Eurus galima panaudoti tik loterijos bilietų pirkimui, išskyrus perkant „Superloto“ bilietus. Šių pinigų negalima pervesti nei į asmeninę žaidėjo sąskaitą, nei į žaidėjo piniginę.
 
3.4 Žaidėjas savo paskyros skiltyje „Mano piniginė“ / „Taškų keitykla“, paspaudęs mygtuką „Konvertuoti į“, gali iškeisti sukauptus VIP taškus į VIP Eurus.
 
3.5 Mažiausias konvertuojamų VIP taškų į VIP Eurus, kiekis yra 100.
 
3.6 VIP taškus galima keisti, nustačius norimą išsikeisti VIP taškų kiekį, kuris dalijasi iš 50. Pavyzdžiui, jeigu žaidėjas turi 265 VIP taškus, tai tokiu atveju, jis gali  iškeisti 250 VIP taškų į VIP eurus. Likę VIP taškai liks VIP taškų sąskaitoje. Kai  žaidėjas vėl surinks mažiausiai 100 VIP taškų, jis galės šiuos taškus iškeisti į VIP eurus.
 
3.7 Žaidėjai, esantys VIP GOLD, VIP PLATINUM, SUPER VIP lygiuose, surinktus VIP taškus iškeisti į VIP eurus, gali bet kuriuo metu.
 
3.8 Žaidėjai, esantys SILVER lygyje, VIP taškus į VIP eurus gal keisti tik sekmadieniais.
 
 
 
4. VIP taškų papildomi paketai
 
4.1 Programoje yra keturi papildomi paketai už kuriuos yra skiriami papildomi taškai:
 
  4.1.1 „Labas“ paketas - žaidėjui skiriama vienkartinė VIP taškų premija, užsiregistravus www.loto.lt ir patvirtinus tapatybę, arba iš vieno lygio perėjus į kitą.
 
  4.1.2 „Premijos“ – žaidėjui skiriami VIP taškai už iš eilės nupirktus BLITZ LOTO ar SUPERLOTO loterijų bilietus tam tikrą dienų skaičių, kai atsiskaitoma naudojant žaidėjo piniginėje esančias lėšas.
 
  4.1.3 „Sekmadienį laimi visi“ – „Sekmadienį laimi visi“ – žaidėjui pagal jo programos lygį suteikiamas konkretus sekmadienių skaičius, kurių metu pirkus BLITZ LOTO ir SUPERLOTO bilietus (terminalinėms loterijoms negalioja), bei juos apmokėjus iš žaidėjo piniginės ir nelaimėjus jokio loterijos laimėjimo nei vienoje tą sekmadienį žaistoje loterijoje, yra grąžinami loterijoms išleisti pinigai (suma už kurią nupirkta loterijos bilietų). Sekmadienis laikomas panaudotu, kai žaidėjas tą sekmadienį pirko BLITZ LOTO ir (arba) SUPERLOTO loterijų bilietus, nepriklausomai nuo to, ar jis laimėjo, ar nei vienas jo pirktų bilietų nelaimėjo jokio loterijos laimėjimo. Pinigai grąžinami į žaidėjo piniginę per 5 darbo dienas. Žaidėjams esantiems VIP PLATINUM lygyje grąžinama iki 100 EUR išleistos sumos, SUPER VIP lygyje iki 200 EUR. VIP PLATINUM lygyje ši privilegija galioja 2 mėnesius nuo dienos, kada žaidėjas pateko į šį lygį, SUPER VIP lygyje ši privilegija galioja 3 mėnesius nuo tos dienos, kada žaidėjas pateko į šį lygį. Sekmadieniais, kuomet bus organizuojama kita akcija, kurioje grąžinami pinigai žaidėjui, programos dalyviai negalės pasinaudoti šia privilegija to savaitgalio sekmadienį.
 
4.2 Jei akcijos ar premijų suteikimas susijęs su pinigų grąžinimu, tuo atveju būtina sąlyga, jog žaidėjas turi žaisti iš savo žaidėjo piniginės, ir tuomet pinigai bus grąžinami į žaidėjo piniginę. Jei žaidžiama naudojant  VIP eurų, Loterijų eurų ar Blitz eurų pinigines, tokiu atveju  akcijoje susijusioje su pinigų grąžinimu žaidėjas negali dalyvauti.
 
4.3 Taškai už atitinkamą paketą/premiją skiriami tokia tvarka:

                   *Klientui susikūrus www.loto.lt paskyrą, ją ištrynus ir vėl susikūrus iš naujo 14 kalendorinių dienų bėgyje, ,,Labas“ paketas nebėra taikomas. Standartinis ,,Labas“ paketas yra 30 VIP taškų, tačiau tam tikrų akcijų metu labas paketas gali būti ir kitokio dydžio. Apie vykstančias akcijas informuosime skiltyje ,,Akcijos“.

4.4 Organizatorius pasilieka teisę, išskirtiniais atvejais (pvz. akcijos metu) padidinti suteikiamų VIP taškų kiekį tam tikram paketui.

 

5. VIP taškų naikinimas

5.1 Programoje dalyvaujantys žaidėjai, kurie 30 ir daugiau kalendorinių dienų iš eilės buvo neaktyvūs, gauna nuobaudas ir jų sukaupti VIP taškai yra mažinami atitinkamai nustatytu procentu.

5.2 Žaidėjo, ilgą laiką nepirkusio loterijos bilietų, VIP taškų balansas gali pasiekti nulį.

5.3 Jeigu sumažinus žaidėjo VIP taškus gaunamas skaičius su kableliu, jis yra apvalinamas iki sveikojo skaičiaus į didesnę pusę (pvz. 50 VIP taškų – 5 proc. = 47,5 VIP taškai = 48 VIP taškai).

5.4 Žaidėjo aktyvumas -  tai žaidėjo įvykdytas pirkimas, kai atsiskaitoma naudojant žaidėjo piniginėje esančias lėšas, elektroninės bankininkystės būdu arba atsiskaitoma banko kortele.

5.5 VIP taškai pagal aktyvumą mažinami tokia tvarka:

5.6 VIP taškai naikinami, skaičiuojant nuo tuo metu turimų (ne nuo pradinių) VIP taškų. (pvz. Turint 100 VIP taškų, po 30 kalendorinių dienų neaktyvumo lieka 85 taškai, po 60 kalendorinių dienų neaktyvumo lieka 60 taškų, po 90 kalendorinių dienų neaktyvumo lieka 0 taškų.)

 

6. VIP programos taškų perkėlimas

6.1 Lojalumo klubo programos pirmąją dieną žaidėjo sukauptas VIP taškų likutis persikelia į VIP taškų sąskaitą. Pavyzdys:

Jeigu žaidėjas buvo VIP GOLD lygyje ir jis turėjo 15500 VIP taškų, tuo atveju jam lygio taškai nustatomi taip:

1) iš karto priskiriama 1000 lygio taškų;

2) pridedama 15 500 VIP taškų ir žaidėjui automatiškai suteikiamas VIP PLATINUM lygis.

3) tie patys 15 500 VIP  taškų išlieka jo VIP taškų sąskaitoje.

Ir šis principas taikomas pagal analogiją su visais turėtais VIP taškais. Jei žaidėjas turėjo VIP GOLD lygį ir turėjo pvz.1000 taškų, tai jis ir lieka VIP GOLD lygyje su priskirtais 1000 VIP GOLD lygio taškų + VIP taškų sąskaitoje išlieka 1000 VIP taškų.

 

6.2 Prasidėjus šiai programai, žaidėjams yra paliekami jo turėti lygiai arba perkeliamas į kitą lygį, priklausomai nuo to, kokia yra turima lygio taškų suma.

   6.2.1 SILVER lygis – 0 lygio taškų;

   6.2.2 VIP GOLD lygis – 1 000 lygio taškų;

   6.2.3 VIP PLATINUM lygis – 15 000 lygio taškų;

   6.2.4 SUPER VIP lygis – 60 000 lygio taškų.

6.3 Programos lygio sumažinimas priklauso nuo žaidėjo aktyvumo. Tuo atveju, jeigu žaidėjas yra neaktyvus 90 dienų, jis patenka į artimiausią žemesnį programos lygį. Tuo atveju, jeigu žaidėjas yra neaktyvus dar 90 dienų, jis vėl patenka į žemesnį lygį ir tokiu būdu gali pasiekti SILVER lygį.

6.4 Lygio sumažinimas yra turimo lygio taškų sumažinimas iki artimiausio žemesnio lygio.

 

7. Premijos ir premijų taškai

7.1 Lojalumo programos dalyviai taip pat turi galimybę gauti Premijų taškus: šiuo atveju skiriami Loterijos taškai arba Blitz taškai.

7.2 Programos organizatorius turi teisę savo nuožiūra skirti žaidėjui premijas.

7.3 Žaidėjas šiuos taškus taip pat gali laimėti ar gauti įvykdęs programos organizatoriaus organizuojamų akcijų sąlygas ar įvykdęs tam tikras užduotis.

7.4 Loterijų taškus žaidėjas bet kada gali keisti į Loterijų Eurus, kuriuos gali panaudoti perkant ar dovanojant tik šių loterijų bilietus: Teleloto, Eurojackpot, Vikinglotto, Kenoloto, Jėga bei šių loterijų išplėtinius (Vikinglotto+, Sindikatas).

7.5 Blitz taškus žaidėjas bet kada gali keisti tik į Blitz Eurus, kuriuos gali panaudoti perkant tik Blitz loto bilietus.

7.6 VIP eurų, Blitz eurų ir Loterijų eurų piniginėse esančių pinigų negalima naudoti perkant Superloto bilietus. Superloto bilietus galima pirkti tik naudojant žaidėjo piniginę.

7.7. Programos dalyvis sukaupęs mažiausiai 100 Loterijos taškų arba Blitz taškų, įgyja teisę, šiuos taškus keisti į atitinkamai Loterijų eurus arba Blitz eurus.

7.8 Loterijų ir Blitz taškus galima keisti, nustačius norimą išsikeisti kiekį, kuris dalijasi iš 50, pvz. jei žaidėjas turi 265 Loterijų taškus, tai jis gali išsikeisti 250 Loterijų taškų į pinigus. Likę Loterijų taškai liks Loterijų taškų sąskaitoje. Kai Loterijų taškai vėl pasieks mažiausiai 100, jis galės vėl keistis į pinigus.

7.9 Loterijų ir Blitz taškai galioja 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Jei pvz. liepos 1 dieną programos dalyvis gavo 100 Blitz taškų ir panaudojo 80 Blitz taškų, o likusių 20 Blitz taškų nepanaudojo per 30 kalendorinių dienų, jie išnyks liepos 31 dieną. Jei liepos 1 dieną  žaidėjas gavo 100 Blitz taškų, o liepos 5 dieną gavo dar 200 Blitz taškų, vadinasi 100 Blitz taškų arba jų likutis išnyks liepos 31 d., o 200 Blitz taškų arba jų likutis išnyks rugpjūčio 4 d.

7.10 Premijos taškai nėra kaupiami nustatant programos lygį, kuriam priklauso žaidėjas.

7.11 Programoje dalyvaujantys žaidėjai ir priklausantys vienam iš 4 lygių: SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM, SUPER VIP taip pat gali iškeisti jau sukauptus Premijų taškus į pinigus bei panaudoti juos perkant loterijų bilietus, Blitz loto bilietus.

7.12 Priklausomai nuo to, kokiam lygiui priklauso žaidėjas, jis savo Premijų taškus gali keisti į Premijų eurus tokiu koeficientu:

7.13 Organizatorius turi teisę skirti vienkartines premijas, kurių galiojimą nustato atskirai, apie tai informuodamas premijos gavėją. Tokios premijos gali būti:  skiriami eurai, VIP eurai, Blitz eurai, Loterijų eurai, VIP taškai, Blitz taškai, Loterijų taškai.

7.14 Šioje programoje taip pat gali būti organizuojamos specialiosios trumpalaikės akcijos (toliau - misijos), kurių taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atskirai. Žaidėjai, įvykdę misiją, gali gauti galimybę dalyvauti papildomame žaidime.

7.15 Jei žaidėjas įvykdęs užduotį – misiją, kaip prizą gavo galimybę dalyvauti papildomame žaidime (pvz.  sukti laimės ratą),  šia galimybe dalyvauti šiame papildomame žaidime jis gali pasinaudoti ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo papildomo žaidimo gavimo dienos. Jei žaidėjas nutarė ne iš karto pasinaudoti suteikta galimybe dalyvauti papildomame žaidime, tokiu atveju jis gali šį papildomą žaidimą rasti skiltyje „Mano misijos“ prie atliktos užduoties – misijos.

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Programos organizatorius pasilieka teisę keisti programos sąlygas (įskaitant organizavimo laikotarpį) bei nutraukti programą informuojant programos dalyvius ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki programos pakeitimų įsigaliojimo ar programos nutraukimo dienos.

8.2 Organizatorius įsipareigoja sumokėti visus mokesčius, susijusius su programos organizavimu ir žaidėjų dalyvavimu programoje.

8.3 Žaidėjas sutikdamas su programos sąlygomis ir taisyklėmis patvirtina, kad sutinka gauti visą su programa susijusią informaciją.

8.4 Programos dalyviai sutinka pateikti visus duomenis ar dokumentus, kurie yra reikalingi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nepateikus reikiamos informacijos, žaidėjas netenka teisės į piniginę premiją ir/ar laimėjimą.

8.5 Kitus taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.