Loterijos bilietų pirkimo nuotoliniu būdu sutartis

 

Sutartis reglamentuoja Jūsų naudojimąsi UAB „Perlas Network“ svetainėje www.loto.lt bei mobiliojoje programėlėje teikiamomis loterijos bilietų pirkimo ir kitomis paslaugomis. Svarbu, kad perskaitytumėte ir suprastumėte žemiau išdėstytas sąlygas. Paspausdami „SUTINKU“, Jūs pareiškiate, jog sutinkate, kad šios sąlygos būtų taikomos Jums naudojantis minėtomis paslaugomis.

 

1. Sąvokos

1.1. Akcija – Bendrovės organizuojamas žaidimas, kuris nėra loterija, tačiau skirtas svetainės lankytojus paskatinti domėtis ir dalyvauti loterijose, ir kurio metu asmenys, atlikę tam tikrus akcijos sąlygose numatytus veiksmus, gali laimėti bendrovės įsteigtą (-us) prizą (-us).

1.2. Akcijų piniginė – bet kuri iš piniginių atskirai arba kartu, priklausomai nuo specialios akcijos ir (arba) misijos taisyklių, kuri minima atitinkamame kontekste: VIP eurų piniginė, Blitz eurų piniginė, Loterijų eurų piniginė. Naudojimasis akcijų piniginėse esančiomis lėšomis gali būti apribotas, jei paaiškėja, kad žaidėjo tapatybė nėra nustatyta ir patvirtinta įstatymo nustatyta tvarka, taip pat jei žaidėjo prašymu jam buvo nustatytos ir pritaikytos atsakingo dalyvavimo loterijose priemonės.

1.3. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie žaidėją (fizinį asmenį), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti iš duomenų (vardo, pavardės, identifikacinio kodo, interneto identifikatoriaus ir pan.).

1.4. Bendrovė – UAB „Perlas Network“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios buveinės adresas: Olimpiečių g. 15-1, Vilnius LT-09237, įmonės kodas 126298569.

1.5. Bilietas (Loterijos bilietas) – žaidėjo pasirinkimu arba iš anksto sukurtas identifikuojamasis įrašas kompiuterinėje duomenų bazėje, patvirtinantis dalyvavimą loterijoje.

1.6. Blitz eurai – LOTO klube sukaupti ar gauti Blitz taškai, konvertuoti į pinigus, kurie gali būti naudojami svetainės skiltyje Blitz loto platinamų loterijos bilietų pirkimui.

1.7. Blitz eurų piniginė – žaidėjo piniginės skiltis, kurioje žaidėjui vaizduojama LOTO klube sukauptų premijų taškų dalis, iškeista į Blitz eurus.

1.8. Blitz loto – prekės ženklas, jungiantis visas loterijų organizatorių organizuojamas momentines loterijas, kurių bilietai platinami tik interneto ryšiu svetainėje ir per mobiliąją programėlę.

1.9. Blitz taškai – LOTO klube kaupiamų premijos taškų tipas. Šie taškai nurodytomis sąlygomis gali būti konvertuojami į Blitz eurus.

1.10. Blitz žaidimai – Superloto ir Blitz loto momentinės loterijos, kurių bilietai yra platinami tik interneto ryšiu svetainėje ir per mobiliąją programėlę.

1.11. Dovanų kuponas – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę įsigyti loterijos bilietų už šiame dokumente nurodytą nominalią vertę.  Žaidėjas įsigydamas dovanų kuponą sutinka su taisyklėmis, nurodytomis dovanų kupono pirkimo - pardavimo ir panaudojimo sutartyje, su kuria galite susipažinti čia.

1.12. Įstatymas – Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas.

1.13. Laimėjimas – Bendrovės svetainėje ir mobiliojoje programėlėje, taip pat kitose bilietų platinimo vietose platinamų loterijų bilietų laimėjimai.

1.14. Loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazė – loterijos bilietų ruošinių ir bilietų saugykla, esanti Bendrovės arba kito asmens, su kuriuo bendrovė yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį, turimoje kompiuterinėje įrangoje, taip pat programinė įranga, užtikrinanti loterijos funkcionavimą.

1.15. Loterijų taškai – LOTO klube kaupiamų premijos taškų tipas. Šie taškai nurodytomis sąlygomis gali būti konvertuojami į loterijų eurus.

1.16. Loterijų eurai – LOTO klube sukaupti Loterijų taškai, konvertuoti į pinigus, kurie gali būti naudojami tiražinių loterijos bilietų pirkimui.

1.17. Loterijų eurų piniginė - žaidėjo piniginės skiltis, kurioje žaidėjui vaizduojama LOTO klube sukauptų premijų taškų dalis, iškeista į loterijų eurus. 

1.18. Loterijų organizatoriai – licencijas organizuoti didžiąsias loterijas turinčios bendrovės: UAB „Olifėja“ ir Euloto, UAB.

1.19. LOTO klubas – lojalumo programa, kurią organizuoja Bendrovė. Su šios lojalumo programos taisyklėmis galite susipažinti čia.

1.20. Lygio taškai – LOTO klube kaupiami taškai, skirti tik šios programos lygiui nustatyti ir jie negali būti keičiami į pinigus.

1.21. Misija – LOTO klube organizuojamos specialiosios trumpalaikės akcijos, pagal atskirai skelbiamas taisykles. Žaidėjai, įvykdę misijas, atitinkamai nurodytą laikotarpį įgyja teisę dalyvauti papildomuose žaidimuose. Ši informacija yra pateikiama skiltyje „Mano misijos“.

1.22. Mobilioji programėlė – bendrovės taikomoji programinė įranga, skirta išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams, kurią atsisiuntus į mobilųjį įrenginį, galima naudotis paslaugomis. Svetainės ir mobiliosios programėlės paslaugų apimtis ir funkcionalumai gali skirtis.

1.23. Mokėjimo sąskaita – bet kuri Lietuvos Respublikos kredito arba elektroninių pinigų įstaigoje atidaryta sąskaita, tvarkoma eurais, kurios numeris sudarytas IBAN formatu ir kuri veikia pagal SEPA reglamentą.

1.24. MIP – mokėjimų inicijavimo paslauga, kai mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje. Mokėtojas licencijuotam tarpininkui suteikia trumpalaikę ribotą prieigą prie savo mokėjimo sąskaitos per internetinę bankininkystę, kad tarpininkas mokėtojo vardu suformuotų mokėjimo pavedimą.

1.25. Paslaugos – Bendrovės platinami licencijuotų loterijų organizatorių bilietai bei kitos su loterijomis ir bilietų platinimu susijusios paslaugos, kuriomis galima naudotis svetainėje taip pat per mobiliąją programėlę.

1.26. Premijos – LOTO klube kaupiami taškai (loterijos taškų arba Blitz taškų pavidalu), įvykdžius specialiųjų akcijų sąlygas ir užduotis, taip pat kitais LOTO klubo taisyklėse nurodytais būdais.

1.27. Privatumo politika – Bendrovės patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo taisyklės.

1.28. Superloto – prekės ženklas, jungiantis tam tikras loterijų organizatorių organizuojamas skaitmenines internetinio ryšio loterijas, kurių bilietai platinami tik interneto ryšiu svetainėje ir per mobiliąją programėlę.

1.29. Sutartis – šis dokumentas, nustatantis Bendrovės ir žaidėjo teises bei pareigas naudojantis svetainėje bei mobiliojoje programėlėje teikiamomis paslaugomis.

1.30. Svetainė – interneto svetainė www.loto.lt 

1.31. Tiražinė loterija - loterija, kurioje dalyvaujama loterijos biliete pasirinkus skaičius ir (ar) kitus ženklus arba pasirinkus loterijos bilietą su iš anksto išspausdintais skaičiais ir (ar) kitais ženklais ir kurios laimėjimą ir jo dydį lemia loterijos bilieto kaina bei sutapęs žaidėjo pasirinktų arba iš anksto išspausdintų ir tiražo metu iškritusių skaičių ir (ar) kitų ženklų skaičius (Vikinglotto, Teleloto, Eurojackpot, Kenoloto, Jėga).

1.32. Žaidėjas – registruotas  svetainės lankytojas ir (arba) mobiliosios programėlės naudotojas, turintis savo žaidėjo paskyrą, žaidėjo piniginę ir pasitvirtinęs asmens tapatybę pagal Įstatymo reikalavimus. Vienas žaidėjas gali turėti tik vieną žaidėjo paskyrą. Žaidėjas gali būti tik fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų.

1.33. Žaidėjo paskyra – personalizuota, kiekvienam žaidėjui individualiai skirta aplinka, kurioje kaupiami duomenys apie žaidėją: teisės aktuose nustatyti tapatybės duomenys, pirktų bilietų duomenys, atliktų mokėjimų duomenys, žaidėjo piniginės ir kt. duomenys.

1.34. Žaidėjo piniginė –  žaidėjo paskyros aplinka, kurioje kaupiami duomenys apie žaidėjui priklausančias pinigines lėšas, kurias jis gali panaudoti bilietų pirkimui arba persivesti į savo mokėjimo sąskaitą. Žaidėjo piniginės  pinigų suma susideda iš sumos, žaidėjo pervestos į bendrovės mokėjimo sąskaitą, ir laimėjimų sumos (t.y. loterijoje ir (arba) akcijose laimėtų ir į žaidėjo piniginę išmokėtų pinigų sumų). Pavedimai iš žaidėjo piniginės į savo mokėjimo sąskaitą atitinkamai mažina žaidėjo piniginėje esančią pinigų sumą. Naudojimasis žaidėjo piniginėje esančiomis lėšomis gali būti apribotas, jei paaiškėja, kad žaidėjo tapatybė nėra nustatyta ir patvirtinta Įstatymo nustatyta tvarka, taip pat jei Žaidėjo prašymu jam buvo nustatytos ir pritaikytos atsakingo dalyvavimo loterijose priemonės. Žaidėjo piniginės skiltyje „Mano piniginė“ taip pat matomos VIP eurų, Blitz eurų ir Loterijų eurų piniginės.

1.35. VIP eurai – LOTO klube sukaupti VIP taškai, kurie gali būti panaudoti tik loterijos bilietų pirkimui, tačiau nėra galimybės jų pervesti nei į žaidėjo mokėjimo sąskaitą, nei į žaidėjo piniginę.

1.36. VIP eurų piniginė – žaidėjo piniginės skiltis, kurioje žaidėjui vaizduojama LOTO klube sukauptų VIP taškų dalis, kuri yra iškeista į VIP eurus. 

1.37. VIP taškai – LOTO klube kaupiami taškai, kurie gali būti konvertuojami į VIP eurus. 

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Sutartis įsigalioja nuo Jūsų sutikimo išreiškimo svetainėje ir galioja visą teikiamų paslaugų naudojimosi laiką. Tokiu būdu Sutartis tampa teisiškai įpareigojanti.

2.2. Naudojimasis Bendrovės paslaugomis reikalauja suderinamų įrenginių, interneto prieigos ir atitinkamos programinės įrangos (gali būti taikomi trečiųjų šalių mokesčiai), gali būti reikalingi periodiniai programinės įrangos atnaujinimai. Minėti veiksniai gali turėti įtakos naudojimuisi Paslaugomis.

2.3. Jūs sutinkate naudotis Paslaugomis, laikydamiesi Sutarties nuostatų, taip pat sutinkate vadovautis kita svetainėje ir (arba) mobiliojoje programėlėje pateikta informacija. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ir (arba) pakeisti Sutartį. Atlikti pakeitimai įsigalioja kitą dieną nuo jų patvirtinimo ir negalioja atgal.

2.4. Jūs sutinkate elgtis sąžiningai, nekenkti, neatlikti jokių neteisėtų veiksmų, kurie galėtų pakenkti Bendrovei ir jos teikiamoms pPaslaugoms. Esate informuotas, kad loterijų organizatoriai pagal Įstatymą yra įpareigotieji subjektai, privalantys savo klientų atžvilgiu taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones. Bendrovė platina loterijų organizatorių bilietus žaidėjams, todėl taip pat vykdo atitinkamas prevencijos priemones, įskaitant žaidėjų tapatybės nustatymą bei atliekamų piniginių operacijų stebėjimą.

2.5. Prieš kuriant žaidėjo paskyrą, patariame Jums susipažinti su Loterijų įstatymo ir loterijų organizatorių organizuojamų loterijų taisyklėmis.

2.6. Jeigu Bendrovei numatyta teisė arba pareiga pateikti žaidėjui informaciją arba bilietus elektroniniu paštu, visais atvejais už galiojančio ir žaidėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą ir jo teisingumą yra atsakingas žaidėjas.

 

3. Registracija ir žaidėjo paskyra

3.1. Norėdami kokybiškai teikti Jums Paslaugas, turime kaupti ir administruoti tam tikrą personalizuotą informaciją: Jūsų kontaktinius duomenis, įsigytus bilietus, dovanos pavidalu gautus bilietus, dovanų kupono informaciją, loterijos žaidimo rezultatus, laimėjimų sumas, žaidėjo piniginės lėšas ir kt. Visa ši informacija yra kaupiama atskiroje kiekvienam unikaliam žaidėjui sukurtoje aplinkoje, kuri vadinasi žaidėjo paskyra.

3.2. Norėdami naudotis Paslaugomis, Jūs turite susikurti žaidėjo paskyrą. Vienas žaidėjas gali turėti tik vieną žaidėjo paskyrą. Bendrovė pasilieka teisę pasikartojančias žaidėjo paskyras ištrinti. Jeigu naikinamų paskyrų žaidėjo piniginėse yra lėšų, jos pervedamos į bet kurioje žaidėjo paskyroje nurodytą mokėjimo sąskaitą.

3.3. Žaidėjai privalo susipažinti su Bendrovės patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais žaidėjo asmens duomenų tvarkymo tikslais ir būdais žaidėjas išreiškia Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

3.4. Bendrovė pagal Įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas privalo identifikuoti visus asmenis, norinčius susikurti žaidėjo paskyrą. Bendrovei šis reikalavimas taikomas, kadangi Įstatymas numato pareigą nustatyti žaidėjų, norinčių periodiškai (tam tikrą laiką) pirkti loterijų bilietus, naudojantis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis, tapatybę. Pagal Įstatymo reikalavimus asmens tapatybės nustatymas gali būti atliekamas šiais būdais: supaprastinta tvarka, įprastine tvarka, sustiprinta tvarka.

3.5. Kuriant žaidėjo paskyrą, įprastai atliekama supaprastinta tapatybės nustatymo procedūra: pirmiausia skiltyje „Mano duomenys“ užpildoma registracijos forma, nurodant žaidėjo vardą, pavardę, asmens kodą, el. paštą, gali būti nurodomas telefono numeris, ir per pasirinktą banką „Bank Link“ būdu tvirtinama tapatybė, taip pat tapatybės tvirtinimas gali būti atliekamas ir kitais Įstatyme numatytais būdais, nurodytais ir detalizuotais Svetainėje.

3.6. Įprastinė asmens tapatybės nustatymo tvarka yra taikoma šiais atvejais:

3.6.1. Žaidėjui neturint galimybių įvykdyti supaprastintą tapatybės nustatymą, laikantis Sutarties 3.5 punkte nurodytos tvarkos arba nepavykus šiam tapatybės tvirtinimui; 

3.6.2. Žaidėjo piniginėje yra viršijamas 1000 (vieno tūkstančio) eurų sumos limitas, bet nėra viršijamas 5000 (penkių tūkstančių eurų) sumos limitas. Tais atvejais kai yra viršijamas 5000 (penkių tūkstančių eurų) sumos limitas, vadovaujantis Įstatymo reikalavimais, žaidėjas turi pateikti piniginių lėšų kilmės pagrindimą.

3.7. Tapatybės nustatymas įprastine tvarka atliekamas žaidėjui pateikus savo asmens tapatybės dokumentą, t.y. tik vieną iš šių išvardintų dokumentų: asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.

3.8. Dokumentus asmens tapatybės nustatymui įprastine tvarka žaidėjas gali pateikti šiais būdais:

3.8.1. asmeniškai atvykęs į Bendrovės atstovybę;

3.8.2. nuotoliniu būdu, prisijungus prie žaidėjo paskyros Svetainėje ir vadovaudamasis pateikiamais nurodymais.

3.9. Žaidėjo asmens tapatybės nustatymui nuotoliniu būdu yra naudojama speciali programinė įranga, kuri užtikrina, kad asmens identifikacija yra atliekama realiu laiku. Šios procedūros metu asmuo realiu laiku padaro savo nuotrauką ir savo asmens tapatybės dokumento nuotrauką. Bendrovės atstovas, gavęs nuotoliniu būdu perduotas nuotraukas bei įsitikinęs, kad nėra teisės aktuose nustatytų kliūčių žaidėjo tapatybei patvirtinti, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas patvirtina asmens tapatybę bei žaidėjo paskyrą.

3.10. Sustiprintas tapatybės nustatymas atliekamas, jeigu žaidėjas pagal įstatymo reikalavimus yra laikomas politikoje dalyvaujančiu asmeniu. Apie šią aplinkybę jis privalo pranešti atsiųsdamas laišką el. paštu verification@loto.lt. Daugiau informacijos rasite čia.

3.11. Politikoje dalyvaujančiais asmenimis laikomi fiziniai asmenys, kuriems yra ar buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai, kaip tai yra numatyta įstatymo nuostatose.

3.12. Taikant sustiprintą tapatybės nustatymo procedūrą, be įprastinėje procedūroje atliekamų veiksmų, žaidėją papildomai įvertina bendrovės darbuotojas, atsakingas už pinigų plovimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimą, ir nusprendžia, ar leisti pradėti dalykinius santykius su šiuo asmeniu.

3.13. Žaidėjui atsisakius dalyvauti tapatybės nustatymo procedūroje, pateikus netikslius, neteisingus duomenis arba nepateikus duomenų, kurių prašo bendrovė, dalykiniai santykiai su bendrove nepradedami, o pradėti yra nutraukiami, t.y. nesukuriama žaidėjo paskyra arba yra apribojamas sukurtos žaidėjo paskyros naudojimas, įskaitant žaidėjo piniginėje esančių lėšų naudojimo apribojimą.

 

4. Žaidėjo piniginė, akcijos piniginės ir žaidėjų lėšos

4.1. Susikūrus žaidėjo paskyrą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu papildyti žaidėjo piniginę lėšomis arba pervesti lėšas iš žaidėjo piniginės į savo mokėjimo sąskaitą. Vieną kartą per mėnesį pinigai iš Jūsų žaidėjo piniginės į mokėjimo sąskaitą pervedami neimant pavedimo mokesčio. Jeigu pavedimas iš žaidėjo piniginės į mokėjimo sąskaitą bus atliekamas dažniau nei vieną kartą per mėnesį, Bendrovė iš pervedamos lėšų sumos išskaičiuoja sumą, lygią mokesčiui, kurį už tokio tipo pavedimą taiko mokėjimo paslaugų teikėjai.

4.2. Tik turėdami žaidėjo paskyrą, galite žaidėjo piniginę papildyti naudodamiesi internetinės bankininkystės paslaugomis ar MIP, su mokėjimo priemone (kortele), per „Perlas“ terminalą arba naudojantis „Perlas Go“ mobiliąja programėle. Mobiliojoje programėlėje žaidėjo piniginės negalima pildyti per „Perlas“ terminalą ar naudojant „Perlas Go“ mobiliąją programėlę.

4.3. Į užsienio kredito įstaigų sąskaitas, kurios nėra prisijungusios prie SEPA (angl. Single Euro Payments Area), pervedama ne mažesnė nei 20 (dvidešimties) eurų suma. Norint gauti tokius pavedimus, Jūs turite el. paštu info@loto.lt atsiųsti oficialų prašymą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pateikti tokį prašymą asmeniškai Bendrovės atstovybėje, kuriame būtų nurodyta: Jūsų vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. paštas, kuriuo registruota žaidėjo paskyra, banko pavadinimas, IBAN banko sąskaitos numeris, banko SWIFT kodas, banko adresas. Gavus tokį prašymą, pinigai bus pervesti per 3 (tris) darbo dienas. Mokesčiai, kuriuos Bendrovės kredito įstaiga (mokėjimo paslaugų teikėjas) taikys tarptautiniam pavedimui, bus padalinti lygiomis dalimis – žaidėjui ir bBendrovei. Mokesčiai, kuriuos taikys žaidėjo kredito įstaiga (mokėjimo paslaugų teikėjas) lėšų įskaitymui į žaidėjo banko sąskaitą, tenka tik žaidėjui.

4.4. Jeigu bilietų pirkimo metu įvyksta interneto ryšio, kompiuterinių sistemų arba kitokia klaida, arba žaidėjui vykdant mokėjimą, tampa aišku, kad nepavyks nupirkti bilietų, įvykus lėšų nurašymui nuo žaidėjo banko sąskaitos ir įskaitymui į Bendrovės sąskaitą, bet neapmokėjus konkrečių Bilietų, pinigai yra įskaitomi į žaidėjo piniginę per 2 (dvi) darbo dienas.

4.5. Jeigu po įvykusio tiražo loterijos organizatorius oficialiai paskelbia apie tiražo metu įvykusią klaidą (apsirikimą, netikslumą ar pan.), kuri turėjo įtakos nustatant laimėtojus ar laimėjimus (jų dydžius), Bendrovė turi teisę padaryti atitinkamus pataisymus žaidėjo piniginėje, jei tokiam žaidėjui buvo klaidingai išmokėtas laimėjimas. Bendrovė turi tokią pačią teisę ir tuo atveju, jei klaida (apsirikimas, netikslumas ar pan.) buvo padaryta ne loterijos organizatoriaus, bet pačios Bendrovės).

4.6. Bendrovė gali pasiūlyti žaidėjui dalyvauti akcijoje (-ose), misijoje (-ose) ir pagal tų akcijų arba misijų taisykles žaidėjo gautus piniginius prizus pervesti į atitinkamą akcijų piniginę (VIP eurų piniginę, loterijų eurų piniginę arba Blitz eurų piniginę). Žaidėjai šių piniginių papildyti negali.  

4.7. Žaidėjas akcijų piniginėse esančiomis lėšomis gali apmokėti tik už akcijų taisyklėse nurodytų loterijos bilietų įsigijimą. Žaidėjas negali akcijos piniginėje esančių pinigų perversti į savo žaidėjo piniginę ar mokėjimo sąskaitą.

4.8. Laimėjimai už akcijos piniginių lėšas įsigytus loterijos bilietus yra išmokami į žaidėjo piniginę.

4.9. Akcijos arba misijos taisyklėse nurodytu akcijos arba misijos laikotarpiu žaidėjas gali įprastai naudotis savo žaidėjo pinigine ir joje esančiomis lėšomis.

4.10. Tikslios dalyvavimo akcijoje arba misijose sąlygos yra nustatomos tos akcijos arba misijos taisyklėse. Akcijos piniginių naudojimo sąlygos nustatomos LOTO klubas taisyklėse.

4.11. Laimėjimai Bendrovės organizuojamose akcijose arba misijose yra apmokestinami teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat įstatymai tam tikrais atvejais numato Bendrovei pareigą pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai apie laimėjimus akcijose arba misijose.

 

5. Bilietų pirkimas, dovanojimas ir prenumerata

5.1. Naudodamiesi interneto ryšiu, žaidėjai gali įsigyti Svetainėje teikiamas Paslaugas.  

5.2. Internetu įsigyti bilietai žaidėjui suteikia tokias pačias teises kaip ir bet kuriose kitose platinimo vietose įsigyti bilietai.

5.3. Žaidėjai gali įsigyti loterijos bilietus tik po savo žaidėjo paskyros susikūrimo. Atsiskaitymams galima naudoti žaidėjo piniginėje ir (arba) tam tikrais atvejais akcijos piniginėse esančias lėšas.

5.4. Neatlikus arba neužbaigus asmens tapatybės nustatymo procedūros, žaidėjai neturi galimybių disponuoti žaidėjo piniginėje esančiomis lėšomis ir įsigyti bilietų.

5.5. Už Paslaugas žaidėjai gali atsiskaityti naudodamiesi elektroninės bankininkystės paslaugomis, MIP arba mokėjimo priemone (kortele).  

5.6. Dovanodami bilietą (-us), žaidėjai turi nurodyti dovanos gavėjo elektroninį paštą ir jį patvirtinti, įvesdami pakartotinai. Pagal žaidėjo nurodytus duomenis, dovanos gavėjui yra sukuriama laikina paskyra, o žaidėjo nurodytu dovanos gavėjo elektroniniu paštu yra išsiunčiama nuoroda į šią paskyrą.

5.7. Už dovanos gavėjo duomenų teisingumą yra atsakingas dovanos siuntėjas, kadangi nurodžius neteisingą elektroninio pašto adresą ir apmokėjus už bilietą, nėra galimybės anuliuoti nupirktą bilietą ir pinigai nėra grąžinami.

5.8. Dovanos gavėjas prie jam sukurtos laikinos paskyros gali prisijungti, susikūręs slaptažodį ir sutikęs su Sutarties sąlygomis. Jei dovanotas bilietas laimi prizą, jį dovanos gavėjas gali gauti tik laikinos paskyros pagrindu sukūręs žaidėjo paskyrą Sutartyje nustatyta tvarka. Piniginis prizas bus pervestas į žaidėjo piniginę, o daiktinis prizas perduotas žaidėjui loterijos taisyklėse nustatyta tvarka.

5.9. Visais atvejais į dovanos gavėjo elektroninį paštą, kurį nurodė dovanos siuntėjas, pateiktas pranešimas apie padovanotą bilietą ir dovanos gavėjo vardu sukurtoje laikinoje paskyroje patalpintas padovanotas bilietas visiškai ir galutinai įvykdo bendrovės pareigą perduoti nupirktą bilietą jo gavėjui, t.y. visais atvejais Bendrovės pareiga pateikti nupirktą bilietą gavėjui pagal pirkėjo nurodytą gavėjo elektroninį paštą (tik pirkėjas atsako už teisingų gavėjo duomenų pateikimą) laikoma tinkamai įvykdyta, kai Bendrovė nusiunčia pranešimą apie padovanotą bilietą į pirkėjo nurodytą elektroninį paštą ir gavėjo vardu sukurtoje laikinoje paskyroje patalpina padovanotą bilietą.

5.10. Prenumeruodami bilietus internetu, žaidėjai turi pasirinkti laikotarpį, bilietų kiekį, skaičių derinius, savaitės dieną ir laiką, kuriais būtų nuperkami bilietai. Prenumerata įsigalioja kitą dieną nuo jos įsigijimo. Prenumeruoti bilietai nuperkami tik tuo atveju, jei žaidėjo piniginėje yra pakankamai lėšų, reikalingų prenumeruotų bilietų apmokėjimui.

 

6. Bilietų tikrinimas ir loterijų laimėjimų išmokėjimas

6.1. Internetu žaidėjai gali patys pasitikrinti tiražinių loterijų bilietus, įsigytus bilietų platinimo vietose ir per „Perlas“ terminalus. Bilietai tikrinami vadovaujantis Svetainėje pateikiamais nurodymais ir suvedant reikiamus tikrinamo bilieto duomenis (pvz. bilietų numerį). 

6.2. Naudodamiesi mobiliąja programėle, žaidėjai gali tikrinti visus loterijų organizatorių platinamus ir popieriuje atspausdintus bilietus. Tikrinant bilietą su mobiliąja programėle, reikia išmaniojo įrenginio kamera nuskenuoti bilieto brūkšninį kodą arba suvesti bilieto numerį rankiniu būdu. 

6.3. Loterijų laimėjimai yra išmokami vadovaujantis atitinkamos loterijos patvirtintomis taisyklėmis.

 

 

7. Atsakingas žaidimas

7.1. Žaidėjo paskyroje galima pasinaudoti funkcionalumu, kuris žaidėjui suteikia galimybę valdyti savo laiką ir pinigus, skiriamus loterijoms internete. Piniginiai ribojimai gali būti taikomi visų internetinio ryšio būdu įsigyjamų bilietų pirkimui, laiko limitai taikomi tik Blitz loto ir Superloto skiltyse platinamiems loterijų bilietams.

7.2. Šiuos nustatymus galima atlikti prisijungus prie savo žaidėjo paskyros ir pasirinkus skiltį „Atsakingas žaidimas“. Žaidėjas gali nusistatyti ribojimus pinigų sumai, kurią ketina išleisti žaisdamas, ir/arba laiko trukmei, kiek laiko planuoja praleisti žaisdamas, per tam tikrą laiko periodą (diena, savaitė, mėnuo). Atlikus šiuos nustatymus, žaidėjas taip pat gali alternatyviai pasirinkti: būti informuojamas apie šių limitų pasiekimą, arba laikinai apsiriboti galimybę pirkti bilietus.

7.3. Prasidėjus žaidėjo nustatytam periodui, jis gali tik sugriežtinti nustatytus ribojimus (sumažinti pinigų sumas ir/arba sutrumpinti laiko trukmę), jų padidinti žaidėjas einamuoju periodu negali. Pasibaigus nustatytam apribojimo periodui ir dar neįsigijus nei vieno bilieto, žaidėjas turi galimybę  atsisakyti informavimo apie nustatytų limitų pasiekimą. Jei žaidėjas pasirinko bilietų pirkimo apribojimą, jo atsisakyti ar sušvelninti pasirinkimus (padidinti bilietų pirkimui skirtą pinigų sumą ir/ar prailginti žaidžiamą laiką) žaidėjas galės tik praėjus mėnesiui nuo ribojimų pasirinkimo.

7.4. Bendrovė neprisiima atsakomybės už galimybės pirkti bilietus apribojimus, pritaikytus pagal Jūsų pasirinkimus.

7.5. Bendrovė pasilieka teisę savo iniciatyva informuoti žaidėją apie galimybę pasinaudoti „Atsakingo žaidimo“ funkcionalumu.

7.6. Bendrovė pasilieka teisę apriboti žaidėjo galimybę įsigyti bilietus elektroninio ryšio būdu laikinai iki einamojo mėnesio pabaigos tuo atveju, kai žaidėjo bilietams išleista pinigų suma, atskaičiavus žaidėjui išmokėtus laimėjimus, pasiekia tam tikrą Bendrovės nustatytą dydį.

 

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu žaidėjas nesilaiko arba Bendrovė turi tvirtą pagrindą manyti, kad žaidėjas nesilaiko Sutarties nuostatų ar jų dalies, Bendrovė turi teisę savo nuožiūra ir neįspėdama: (i) nutraukti Sutartį ir (arba) uždaryti žaidėjo paskyrą; ir (arba) (ii) uždrausti prieigą prie Paslaugų (ar kurios nors jų dalies).

8.2. Nustačius, kad žaidėjas pateikė neteisingus asmens duomenis (įskaitant savo amžių), Bendrovė nedelsdama panaikins žaidėjo paskyrą ir nutrauks Sutartį.

8.3. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, laikinai sustabdyti arba uždrausti prieigą prie Paslaugų (ar kurios nors jų dalies ar turinio) ir Bendrovė, pasinaudojusi tokia teise, nebus laikoma atsakinga nei prieš žaidėją, nei prieš trečiuosius asmenis. Bendrovė pasilieka teisę informuoti apie bet kokius Paslaugų pakeitimus, laikinus sustabdymus ar nutraukimus.

8.4. Žaidėjas turi teisę nutraukti Sutartį su Bendrove, paspaudęs mygtuką „Ištrinti paskyrą“. Paskyrą galima ištrinti, jei žaidėjas neturi galiojančių (t. y. dar nežaidusių) bilietų arba prenumeratų ir žaidėjo piniginės bei akcijos piniginių likučiai yra lygūs 0 (nuliui) eurų. Jeigu žaidėjo paskyra nesinaudojama ilgiau negu vienerius metus (12 mėnesių), Sutartis gali būti nutraukta Bendrovės iniciatyva. Praėjus 11 (vienuolikai) mėnesių nuo paskutinio prisijungimo, žaidėjui yra išsiunčiamas įspėjamasis laiškas, informuojantis apie tai, kad neprisijungus per 30 (trisdešimt) dienų, žaidėjo paskyra bus ištrinta, anuliuojant bet kokius žaidėjo sukauptus Bendrovės taikomų lojalumo programų taškus.

8.5. Nutraukus Sutartį Bendrovės iniciatyva, visi žaidėjo piniginėje po visiško atsiskaitymo su Bendrove likę pinigai yra pervedami į tą mokėjimo sąskaitą, kuri buvo nurodyta žaidėjo paskyroje. Jeigu pinigų nepavyksta pervesti dėl to, kad mokėjimo sąskaita yra negaliojanti (uždaryta), asmuo (buvęs žaidėjas) gali kreiptis į Bendrovę raštu su prašymu pervesti jo žaidėjo piniginėje likusius pinigus į kitą mokėjimo sąskaitą. Jeigu nepavyksta pervesti pinigų, tuomet šis klausimas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Sutartis sudaro vientisą susitarimą tarp Jūsų ir Bendrovės bei reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Paslaugomis. Jums taip pat gali būti taikomos papildomos sąlygos, kai naudojatės susijusių asmenų paslaugomis, trečiųjų asmenų paslaugomis arba trečiųjų asmenų programine įranga. Jeigu kuri nors Sutarties dalis yra laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama, ta dalis bus aiškinama vadovaujantis taikytinais įstatymais taip, kad būtų atspindėti pirminiai šalių ketinimai, o kitos nuostatos galioja visapusiškai. Jeigu Bendrovė neįgyvendina kurios nors Sutartyje numatytos teisės arba nuostatos, tokie veiksmai arba neveikimas nereiškia tokios nuostatos arba bet kurios kitos nuostatos atsisakymo. Bendrovė neatsako už bet kurių įsipareigojimų nevykdymą dėl priežasčių, kurių ji negali kontroliuoti.

9.2. Bendrovė pasilieka teisę imtis veiksmų, kurie, Bendrovės nuomone, yra pagrįstai reikalingi ar tinkami, kad būtų įgyvendinta ir (arba) nustatyta ar vykdoma kuri nors Sutarties dalis.

9.3. Bendrovė deda visas protingas pastangas apsaugoti Jūsų duomenis ar informaciją, pateiktus kuriant žaidėjo paskyrą ir naudojantis Paslaugomis. Bendrovės vykdomo duomenų tvarkymo taisyklės yra pateikiamos Privatumo politikoje, su kuria turite susipažinti prieš pradedant naudotis paslaugomis.

9.4. Užsiregistravęs žaidėjas pats atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims.

9.5. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.6. Visi nesutarimai ir ginčai, kilę dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.